HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

AN QUYET MAT TONG

                         NOI DUNG BAI GIANG BANG AUDIO

( CAC BAN CO THE DUNG CASSETTE THAU LAI DE DANH NGHE )

     HAY NHAN VAO NUT PLAY BEN DUOI DE NGHE BAI GIANG

                                  

              CHU Y :

 KHI XEM VIDEO DUOI DAY , BAN HAY TAT PHAN AUDIO BAI GIANG TIENG VIET .

                                          

 

                                                  7  AN QUYET MAT TONG AN DO

                                

 

                                                     DANTRANG VA AN QUYET                       

                                    MANDALA  VA MUDRA