HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                             QUA TRINH KIN TAO

            MT MAN A LA BNG CAT CUA MT TNG TY TANG :

 

                    

  

                   Man a La cat c goi la Sa Thanh , c lam bng nhng hat cat c bit a c tuyn chon ky lng ; bi vi cat thuc t , la mt nguyn t cn ban trong vic tao dng th gii con ngi . Sa thanh rt kho kin truc , vi no oi hoi nhiu thi gian ,cng sc va s kin nhn , nhng Sa Thanh rt d bi huy dit ; Sa Thanh rt ep , nhng rt mong manh ,  co th bi huy dit trong nhay mt . Vi c tinh o nn  Sa Thanh c biu hin cho th gii hu tinh , h ao v thng cua ban cht Khng Tinh cua no .

               Nhng hat cat c dung lam Sa Thanh la nhng hat cat trng c nghin nho ra t nhng vin a c bit , sau o nhum thm mau sc , tr thanh vt liu cn ban cho vic kin tao Sa Thanh , cac mau sc cua cat gm co 6 mau  : Trng , en , xanh la cy , o , xanh dng , vang ; ngoai mau trng en , bn mau con lai lai chia ra lam ba tng m lt khac nhau ; tng cng hinh thanh 14 mau , ma trong o co nm mau xanh dng , vang , o , xanh la cy la nm mau cn ban trng ng vi Ngu Tri va Ngu Phng Pht .

                   

             Vic lam Sa Thanh phai do s hp tac cua khoang 10 vi Lat Ma co kinh nghim ; 10 vi ny a c hun luyn mt cach nghim khc , ho u ghi nh lao thng tng chi tit cua Sa Thanh  , ma khng c sa i mt chi tit truyn thng nao ; trinh tac ch va hoan my cua Sa Thanh  , co th la nh lc gia tri cua Ch Pht . u tin , nhng vi Lat Ma phai ve trc mt an inh vi c ban trn an Trang bng nhng ng thng , nhng goc i , nhng hinh tron cua an ; sau o mi ve nhng ng bin bn ngoai ; xong ri mi t trong trung tm ma ve t t ra bn ngoai ; mi vi lat ma phu trach mt ve mt phng hng .

 

                    

            Qua trinh tao tac mt Sa Thanh cua Lat Ma Ty Tang khin cho ngi ta kinh phuc va kinh hai ; nht la sau khi hoan thanh Sa Thanh va xong nghi thc tn giao cua no , thi nhng net my l cua Sa Thanh u c quet sach va tan ra , t o con ngi nghim ra c sinh mnh ngn ngui cua minh .

 

                  

          S kin tao mt Sa Thanh , c thng qua thanh tm tinh ch cua nhng vi Lat Ma Ty Tang , s kt cu nghim mt cua hinh , mau sc phong phu , dung cat lam mi gii lam biu l nhng tng lp tm linh thm su cua con ngi ; em nhng biu tng co y nghia thm su cua Pht Giao Ty Tang lam hin l ra ht nhng ve lm ly vi diu cua no ; bt lun la dang ngi oan chinh uy nghim cua Ch Pht , hoc la nhng thn thai ky di cua Ch Thn chung quanh , cng thm nhng am my mau trung trung ip ip bay quanh ; a hinh thanh mt th gii hai hoa vin man . iu ang noi la Sa Thanh phai c kin tao , lam mt hi lin tuc khng c gian oan ; cac vi Lat Ma em th gii quan quen thuc bn trong cua tm thc , phai chinh xac ma biu hin ra ngoai qua Sa Thanh , do o qua trinh ch tac ny phu hp vi y nghia tn tai cua Man a La , tc s min trng cua thi gian dai kin tao , s hoan hy ngn ngui cua vic hoan thanh Sa Thanh , tip theo sau o la s huy dit khng do d cua Sa Thanh Man a La ;a noi ln c chn ly THANH TRU HOAI KHNG cua van hu ; t mt qua trinh cng hin cng sc kin tri kin tao , hu i n mt s thanh cng , thu hoch , hoan hy ngn ngui  , cui cung c KHNG V NHT VT MT CACH THAN ,  NHIN NHI NHIN VY .      

 

                 

 

                             

                              ANH SANG T2 UC CHU

                                  Bin soan ngay 29-08-2007.

                                 http://www.kimcanghuu.com

                                 http://www.huyenbihoc.com

                (  Moi trich dich hay copy xin ghi ro xut x nh trn )