HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

      

       VIÊN QUANG BÍ THUẬT

         Viên Quang Bí Thuật thuộc pháp môn bùa chú , bí thuật nầy rất ít người thấy biết hay nghe nói đến , nếu có người biết đến , thì có người cho là mê tín dị đoan , có người lại cho là một loại khoa học ứng dụng . Thật ra bí thuật nầy là một pháp môn huyền thuật cao cấp , nó có pháp môn tu luyện thật sự và nó được xử dụng cùng ứng dụng linh nghiệm của các vị Thầy , đồng thời nó cũng có một bí pháp giả tạo dùng để lừa gạt , tạo ảo giác của các giới Giang hồ Thuật Sỉ .

          Hành giả khi xử dụng thuật Viên Quang , thường thu hồn phách của người xem , về nơi mắt mình để phân biệt , nó có thể dùng để thẩm án trộm cướp hay dùng để đoán bệnh tật , nó cũng có thể dùng ly , thau nước , mặt kiếng hay giấy cắt tròn , xuyên qua đó để triệu thỉnh hồn phách của người chết về để đối chất .

           Ngày nay , tại một số quốc gia đã xử dụng thuật nầy trong quốc phòng và trong hệ thống công an để truy tầm kẻ phạm pháp hay lấy thông tin gián điệp .
Tương truyền , Viên Quang bí pháp có một tác dụng thần kỳ , không thể nghĩ bàn , mà ngày nay chúng ta khó thấy ; như khi xử dụng Ngũ Lôi Viên Quang Pháp thì sẻ khiến thủ phạm sẻ tự thú nhận tội trạng của mình một cách tự nhiên .

           Những vật bị thất lạc hay những vật mất không có chủ nhận ; Vị Thầy thường xử dụng thuật viên quang để tìm ra người chủ hay những vật đã mất ; thường thì dùng một thau nước , hay một cái kiếng hay cắt một miếng giấy tròn dán lên tường ; Xong vị Thầy liền đốt bùa niệm chú , và cho đồng tử nhìn vào một trong các vật kể trên , thì bổng nhiên đồng tử sẻ thấy được , có cảnh vật hiện ra trong mặt nước , trong kiếng hay trên giấy tròn đả dán vào tường ; đồng tử liền nói lên các điều trông thấy cho mọi người chung quanh nghe , như đường đi như thế nào , nhà đó ra sao và ai thường ra vào trong nhà nầy , thông qua đó người nào có mất đồ có thể biết đến nơi đó mà tìm , vật không có chủ nhận sẻ biết chủ là ai sẻ được thông báo để đến nhận . Khi xong việc , Vị Thầy lại đốt bùa niệm chú , thâu hồi lại cảnh vật trong nước , gương hay giấy trên tường , và các cảnh vật liền biến mất trong đó ; các thân chủ bị mất đồ vật thường tìm lại được đồ vật đã mất , rất linh nghiệm ; Đây cũng là một thuật thôi miên tạo ảo giác hiệu nghiệm thực dụng cao cấp ; thông qua thau nước , gương hay thủy tinh cầu , nhờ tâm thành và ý thức người đồng tử đã được thâu nhiếp vào các vật nầy , mà nguyên thần hiển lộ , để thâu nhận thông tin trong tiên thiên ký ảnh , nhờ sự thông công của vị Thầy qua sự đốt bùa và niệm chú .

              Còn những thuật Viên Quang giả tạo của giới giang hồ thuật sỉ thường dùng dược vật để thoa vào mắt hay vào giấy đề̉ hiển lộ ảo tưởng cảnh vật v..v... thường không được thực dụng , nó chỉ có tác dụng lường gạt tiền tài và tuyên truyền mê tín dị đoan .
Viên Quan Bí Thuật khi đạt đến trình độ cao thì vị Thầy có thể biến hóa vô lường , bất khả tư nghị .

                           Viên quang Ngụy pháp

         (Phần nầy trích lại từ Giang hồ thuật sỉ của Huynh Tiểu Không và Huynh Bin571)

                        Phép này là giả trá và bí truyền là siêu đẳng pháp. Kẻ thuật sỹ thấy có người mất của, người lạc con, người muốn cầu hồn cha mẹ đă khuất v.v. th́ nhận lời sẽ làm được theo ư muốn, thấy hiển hiện h́nh tượng rơ ràng hoặc hiện ra trong khói, hoặc hiện ra trên giấy.

Dưới đây là phép làm hiển hiện ra trên giấy

Cách làm:

         Thuật sỹ lấy một tờ giấy trắng, cắt tṛn bằng chiếc mâm lớn, lấy vị ngũ bội tử, vẽ h́nh một người ở mặt trái tờ giấy, khi khô đi th́ không thấy h́nh ǵ nữa.

           Thuật sỹ sai lập đàn, cầu cúng suốt ngày, đợi cho đến nửa đêm, đem dán giấy lên bức tường, luyện phép. Để chủ nhân quỳ trước giấy, ngang mặt, cách độ chừng hai thước. Dặn phải yên ḷng, thành kính mà đợi, sau khi nhắm mắt một lúc bảo mở ra, và nh́n thẳng vào tờ giấy trắng. Bảo rằng chỉ trong giây lát th́ sẽ thấy hiện ra h́nh người ḿnh cầu ước.

           Trong lúc đêm khuya, cảnh đàn lễ nghiêm trang, người quỳ đó sẵn ḷng tin tưởng nh́n lâu vào giấy trắng, dưới khói hương, rất dễ trong thấy những h́nh tṛn hoặc sanh, hoặc đỏ biến ra trên giấy, tới lúc đó, thuật sỹ mới lấy nước phèn đen phun vào giấy, tức khắc h́nh vẽ trước hiện ra. Trước khi phun phèn đen vào giấy, thuật sỹ đốt bùa, niệm chú v.v. làm chủ nhân lại càng tin là có thực.

               

Tài liệu bên trên chỉ có tính cách nghiên cứu và tham khảo , mọi sự tu tập cần có sự hướng dẩn và chăm sóc của Minh Sư . Tất cả những bất trắc , thiệt hại xảy ra cho thân tâm cá nhân người tập hoàn toàn tự nhận mọi hậu quả do tự mình gây ra .

                                      

                        ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU

                                     Biên soạn  

                              http://www.huyenbihoc.com

                             (  Bài trên được trích lại từ

      SỐNG CHẾT SỰ ĐẠI của ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU ở 

        http://www.vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=257)