HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

BI MT CUA CHN NGN THN CHU VA CHU NG CUA MT TNG TY TANG.

 

              Thn chu la mt m thanh thng hoa , co th tao mt s phan ng c bit trong thn tm cua con ngi , thn chu co mt tng s rung ng trong ethers , nghe thn chu khi ngi thin , ta co th hi nhp vao anh sang cua ni tm . Tng s rung ng cung loai , co th dung bi ngi khac , a tm thc cua ta ln nhng canh gii cao cua tm thn , ng thi co th lam khai m nhng quyn nng .Thn chu quan trong ni m thanh , ch khng ni y nghia , khi dich ra ngn ng khac , thi thn chu khng con tac dung na .

             Chu ng ( Mantra )  la m thanh cua tinh thn , s khac nhau gia m thanh vt cht va m thanh tinh thn la Hinh t tng (  thought form ) dai song ( wavelength) , tng s ( frequency)  va mi trng truyn dn ( medium ) .

                Chu ng la mt dung cu dung xoa bo ( deprogramming ) hay tai tao nhng d kin (  reprogramming ) trong may in nao tinh thn cua ta . Chu ng co hiu lc cho vic t ky am thi , bi vic lp lai mt s oan vn  soan sn co y nghia  va mang mt muc tiu ma ta mun at n , nim ln , hu mang y nim ny , hun tp cy vao tim thc , ma t o no anh hng n ta , trong nhng hanh ng hng v muc ich  ma ta a chu y ; Hiu lc th nhi la chu ng co th , tao s rung ng cng hng n tm thn ta , hu tri bnh hay at n mt muc ich nao o .

       m thanh co th mang lan song cua hinh anh truyn at n ta , m s cam tri cua ta . Mi m thanh co nhng dang rung ng cng hng vi nhng vt khac nh : mau sc , thuy tinh th ( crystals ) va ngu hanh ( elementals ) .

        Vi mt cach th c bit , ta co th tao ra mt hinh anh sang tao ; S nin chu ng AUM cho mt s khng khi thoat ra xoang mui se tao ra m thanh AUM , se tao ra s rung ng xoang mui , s rung ng ny lan truyn n cac sang nao tht cua nao b  ( four ventricles of the brain )  . S nim chu ng la mt cng cu dung tp trung , s chu y vao mt im , lam ong lai nhng hoat ng cua ngu quan bn ngoai va h thng i giao cam ( sympathetic system ) tao iu kin cho h thng trc giao cam ( parasympathetic system ) hoat ng , hu a ta i su vao ai inh .

        S lp lai chu ng , trong mt thi gian , se cng hng trong tm ta , n mt luc nao o , ta khng cn phat m oc chu ng , ma chu ng se t ng vang ln trong tm ta , va chi mt minh ta nghe c .

       Khi oc tri chn ngn  thi ta d nhp inh hn , y nghia cua chn ngn thng hng v thanh tu va khn nguyn , mt c nguyn nao o , s lp i lp , lp lai mt chn ngn nao o , thng co tac dung am thi cho ta dn dn d i vao nhp inh , nhng ngi tri tung thn chu  co kha nng cao , nim nhng chn ngn co y nghia , mang nhng nguyn vong hin thc , co th bin s tung nim nhng cu chn ngn ny , thanh nhng tin hiu co kha nng , phong phat ra ngoai , tuy theo cng vic nh tri bnh hay tn giao v..v...

              Mt khac , nhng mu t chung chn ngn nh AUM , khi tung oc ln theo mt phng phap c bit , co th lam cho bn trong ni tang cua thn th rung ng , rung ln , co tac dung a thng kinh mach va phong phat mt ni lc nao o cua c th , hoc co th gy tac dung tao mt s tac ng n m ba bn ngoai ma lam tan v hay tiu dit mt chng ngai vt nao o .

            Dung thn chu m thanh , tung oc cho mt trung tm nng lc nao o  , lam cho trung tm ny rung ln , cng hng phu tr va tng thm cng , ri dung t lun xa ny nh cai loa , hay nh la mt ni phat ra nng lc hng n muc tiu , ma phong phat nng lc , tao mt kt qua ma minh mong mun .

             mt lanh vc tri chu cao hn , ngi tri chu co th quan tng , mt chu ng nao o , kem theo mt loai mau sc nht inh , sau o s tri chu va quan tng ny bin i hinh dang theo mt qui tc nht inh , ng thi phi hp vi s iu tc , s ln xung cua ni khi , co th lam san sinh mt trang thai khi cng hay mt hiu nng nao o , co hinh thc rt la a din .

           Nhng tin hiu cua chu ng co th lam san sinh ra , nhiu hiu ng cua khi cng , co s quan h vi m ba rt la mt thit .

           Chu ng li dung , tinh xuyn thu va chit xa cua thanh ba , vn hanh ni khi , hu at n , y n , m thanh n va khi ti : Noi mt cach khac , la dung m thanh mang dn khi lc , khi lc i theo y nim , va m thanh ra vao . o la c im c thu cua vic tung nin thn chu hay la tin tc ma vy .

          Do o , Mt Tng Ty Tang a li dung tinh xuyn thu , tinh khuc xa cua m thanh , thn chu mang dn ni khi lun lu trong c th , hu at n kt qua , khi y n u , thi khi n o , m thanh n o ; dung y dn khi , dung khi em m thanh ; s phi hp cua m thanh va khi lc se hinh thanh mt loai hp lu , co mt va tng s rung ng cao ,  co kha nng bai tr nhng khi nng trc , hp thu dng khi , giup ich cho sc khoe va tri liu .

        Nhng vi co trinh thin inh cao noi rng , n quyt biu thi mt loai y nghia nht inh , ng thi tng ng vi s phat tin hiu n mt kinh mach nao cua c th , h tr cho vic khi phat ni khi va hinh thanh mt y nim nao o .

        Phap mn tu tri luyn tp , chu yu v n quyt cua Mt Tng , thng la dung y dn anh sang , dung ba hinh anh sang cua ba mau trng , o , lam lam thanh nhng dong quang t , em trng khuc xa cua anh sang vu tru , dung y nim ma a chung vao b u , sau o lai phn phi i khp c th .

       Trong khi ngi thin va bt n quyt , giup cho ngi luyn tp , bt c s lin lac vi sau kinh , h tng , giao lu khi lc , co li cho vic thanh tinh thn tm , lam khai thng ph khi , lam manh rut non , thng tam tiu , giup tng cng nng lc cho c th , thich ng vi ngoai gii ; Khi lc va anh sang trong luc quan tng se giup Tinh -  Khi Thn bn trong c th c thng hoa va kin toan ; dng khi va sinh lc khi c a ln , si m va bi dng cho ngu tang luc phu ; khi s luyn y va khi c tinh chuyn , thi mau huyt se y u , tinh thn se minh mn ; mau huyt cua ngu tang luc phu c sung man , con gni se c lun khoe manh va keo dai c tui tho . Ta nhng anh hng cua nhng tng s rung ng ln trn c th con ngi co th a ta vao trang thai ai inh ( Samadhi - Altered states of conciousness ) va nng lng cua hoa hu , la tam mui (  Kundalini ) co th c phong thich , do s kich thich cua hoan canh chung quanh , bng nhng rung ng cua m ba va nhng lan song in t khi ng .

        Khi hanh gia ai inh , ct xng sng cua ho sinh ra sinh in t ; va trng  in t ny se c phong ra t u cua hanh gia , nh la mt ct tru ng ten ( antena ) , no tao ra s cam ng , tac dung h tng vi in va t trng co sn chung quanh . u hanh gia ng thi la mt tru ng ten phat song , co th iu chinh , phat va thu nhng tng s rung ng cng hng hai chiu , la hoa hu co th phat trin trong h thng thn kinh , sau o cam ng , cng hng vi in t bn ngoai c th tao ra nhit va la bc chay trong c th  .

         Theo Ajit Moonkerjee : m nhac va khiu vu co th lam khi dy lung la hoa hu ny ; trong u , xng sng va bp thit co cha nhiu cht Potassium . Tng s nng lng song in cua radio co th lam bt chay khi Oxygen trong phi .