HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

 

                           CACH NHIN NOI QUANG

 

          I.- Y NGHIA VT LY V MAU SC CUA ANH SANG :

 

                      Vt ly hoc ngay nay co th dung tam lng kinh tc thuy tinh hinh khi tam giac , em anh sang thng khuc xa thanh ra anh sang bay mau :o ,cam, vang, xanh la cy , xanh dng , tim ; ging nh mau cua cu vong sau ngay ma tanh  ; do o , mau trng la mau c hp thanh cua bay mau trn do hiu ng khuc xa cua anh sang ma thi giac con ngi trng thy c .

                          Anh sang tai sao co bay mau , nguyn do anh sang co c tinh cua hat va song , nhng chung co tn s rung ng , nng lng va cng dung khac nhau , vi th mau sc cua tng loai anh sang cung khac nhau do s biu hin cua cng manh yu , tn s rung ng t thp ln cao va sc xuyn thu t yu n manh ma tao ra nhng loai anh sang co mau sc khac nhau vy  .

                      Tin xa hn na , ngoai mau o ta con co hng ngoai tuyn , ngoai mau tim ta con co t ngoai tuyn ; mc xuyn thu cua t ngoai tuyn rt manh , dung tiu dit vi khun , ng nhin no co th lam chay da ; s bc xa cua hng ngoai tuyn rt ro rang , hu nh tt ca thc th vt cht u co bc xa cua hng ngoai tuyn  , ngi ta co th chup anh sang bc xa ny bng ky thut chup anh cua Kilarian ;ngoai ra ngi ta con i su vao nghin cu nhng loai anh sang ma con ngi khng thy c .

                        Trong th gii t nhin , tt ca sinh mnh u co s lin quan mt thit vi anh sang ; anh sang la mt loai vt cht tinh vi , no la dn th cua nng lng va thng tin ; nu khng co anh sang thi thc vt va ng vt u bi dit vong ; s hp thu vt cht cua sinh mang , u da vao anh sang tn tai , s cu truc cua sanh mang u cn s thng tin va trao i vi anh sang ; nu s thng tin va ngun nng lng cua anh sang khng y u , se lam cho sinh mang th ny sinh ra nhiu bnh tt va m yu .

                    Anh sang khng nhng mang lai sinh khi va mau sc cho van vt , ng thi no cung tao ra nhiu s tn hai cho van vt ; bi vi tt ca nhng sinh vt trong nhng khoang thi gian khac nhau thi cn nhng loai nng lng va cac loai thng tin cua anh sang khac nhau ; nu nhng loai nng lng ny qua manh hoc qua yu se lam tn hai n sanh mang cua sinh vt ; thi du nh hng ngoai tuyn , nu co qua nhiu se lam chay tn hai n sanh mang , nh nhng tng khi quyn ia cu bi h hai , thi khng can c sc bc xa hng ngoai tuyn cua mt tri , nn lam cho con ngi tai ni o bi t  nong va kho chiu .

 

II.- Y NGHIA CUA ANH SANG TRONG KHI CNG HOC :

 

                    Trong khi cng hoc , anh sang la biu tng cua mt loai khi ; nm mau trng , vang , o , en , xanh co s tng ng vi cac loai khi trong ngu tang con ngi ; bi vi s trc thuc nm mau vi ngu hanh kim , mc , thuy , hoa , th cung tng ng vi s trc thuc ngu hanh cua ngu tang , tm , can , ty , ph , thn  .

                  Nh vy , mau sc cua anh sang co s tng quan vi  cac loai khi trong c th con ngi .

                  Thut Du Gia Yoga cua n cho rng b u cua con ngi cn c  hp thu anh sang trng , bi vi tn s rung ng mang thng tin cua anh sang trng co th n dng nao b , khai phat tri hu , tiu tr u trong trc , lam thn tm cua con ngi c an lac , hu at n canh  thm thm vi diu cua phap gii .

               Mi loai thng tin cua anh sang u co nhiu phng thc  biu hin khac nhau ; tc mi loai anh sang u co lin h vi mi loai m thanh tng ng , thi du nh chu ng OM cua Pht Giao , khi oc chu ng OM ng thi hanh gia tng tng a anh sang trng vao b u ; khi trng la mt loai nguyn khi , no la tng hp cua bay loai khi khac ; oc ch A a anh sang o vao b phn c hong , lam manh thanh m va phat sanh cng nng c di ; oc ch HUM a anh sang xanh la cy vao tim , lam cho tm c an inh .

          Mn Yoga Hoa Xa - Kundalini Yoga  cua n cho rng : khi cn ban trong thn con ngi co nm loai : - Cn Mang Khi Prana mau vang ngc , chu quan h hp ; Ha HanhKhi Udana mau Tim c chu quan s nut va phat m ; Binh Hanh Khi Smana mau xanh dng bung chu quan tiu hoa ; Ha Hanh Khi Apana mau cam hu mn chu quan bai tit ; Bin hanh Khi Vyana mau o , chu quan toan thn , h thng tun hoan cua mau , s co tht cua c nhuc ; Phai ao vang Mt Tng Ty Tang , lai cho rng khi mau vang bung , khi n in mau xanh dng ; anh sang co mau sang la chinh khi , ngc lai la yu va lu m la ta khi , khi co mau vang o la bnh khi ; khi co mau en la do bnh nng cua ac nghip , ma chng gy ra .....

         Do o , mau sc cua anh sang trong khi cng hoc co cho rng : trong khi tp khi cng cn chon dung mau sc thich hp vi b vi trong thn thn , thi mi giup cho c th khoe manh , tri tu va thng at ; ngoai ra hanh gia cn chu y , mi b vi cua c th thng phat ra anh sang mau gi , co th sm phat hin bnh trang ma tim phng phap tri liu cho ung luc .

 

              PHNG PHAP NHIN ANH SANG BN TRONG .

                             KHAN NI QUANG PHAP

 

KHAI LUN V TINH QUANG CUA NHN TH :

 

                 Khi hanh gia ngi thin inh n mt trinh nao o , thi trong ni tm trc mt t nhin xut hin mt loai anh sang , c goi la Linh Quang , o la Ban Tinh Linh Quang . Vi nh ngi thin inh ma thy c ban lai din muc cua minh , goi la minh tm kin tanh ; trong thin inh quan chiu , goi la hi quang phan chiu , nn thy c anh sang . C nhn noi : nhm mt an inh tm nhin gia hai chn may , thy c anh sang la cng qua .

               Nho giao , Pht giao va ao giao u tha nhn s tn tai khach quan cua Tinh Quang la cng nng v thng ; nn Nho Gia goi Tinh Quang la Nhn ; Pht gia goi la Mu Ni Chu , Ngoc Xa Li , hoc Vin Minh tron y ; ao gia goi la n hay Linh Quang ; Kinh Dich goi no la V Cc .

              Tt ca u ly hinh vong tron lam ky hiu khi noi n loai anh sang tinh quang ni tm ny , va cho rng vong tron ny la s ngng kt cua khi tin thin  ; c  nhn goi linh quang ny la Bt khng , vi khi hanh gia quan Khng ma thy anh sang la chanh ao (Quan Khng Bt Khng Vi Chanh ao ) ; con quan khng ma khng thy gi ht thi cha phai la ao ( Quan Khng Nhi Khng Thi Nguy ao )  ; Bt Khng la trong h khng thy anh sang ,   trong h khng khng co anh sang goi la Ngoan Khng  ; ao gia cho rng khi hanh gia thy c anh sang ny thi con ng luyn Kim an se co kt qua tt ; con hanh gia nao ngi thin inh lu ngay ma khng trng thy c anh sang ni tm , thi do cha bit phng phap , hoa hu cha y u hay cng lc cha n , tp luyn cha c tinh tn , nn c goi tinh trang ny la Ngoan Khng .

                   Nh vy loai anh sang chiu hin trong tm nhan cua hanh gia thng co hinh dang nh th nao ?

                   Trong qua kh, trong kinh in cua cac tn giao u khng noi ro v cac loai anh sang ni tm ny , ma u dung ngn ng n du din ta no , vi o la bi mt cua s tu luyn tm linh .

                 Tht ra , thi anh sang tinh quang ny co nhng s biu hin khac nhau tuy theo trinh , giai oan tu tp va cng lc cua hanh gia , ai th anh sang tinh quang ny gm co hai loai goi la Tu Quang va Thim Quang . Khi hanh gia tu tp thin inh trinh s va trung cp , ma thy c cac loai anh sang , thi cac loai anh sang ny u thuc v anh sang cua Tu Quang ; con nhng hanh gia tu tp n trinh thng tha thi se thy c nhng loai anh sang c bit , thi nhng loai anh sang c bit ny goi la anh sang Thim Quang .

          Thi du , nh s tu tp cua ao Gia , trong giai oan luyn Tinh hoa Khi , luyn Khi hoa Thn thi thng thy anh sang Tu Quang ; do s nhin thy cng anh sang manh yu , tron y hay cha tron y , mau sc cua no la mau gi , thi cung co th oan bit c trinh , cng lc cua hanh gia a tu luyn n u va chng minh c s yu kem v Tinh , Khi Thn cua hanh gia cha c sung tuc , y u , nh vy s luyn Kim an hay Xa Li T cha hoan thanh .

          Hanh gia khi tu tp thin inh , giai oan u trng thy anh sang Tu Quang trong ni tm , la nhng im anh sang m ao di ng khng ngng , hay nhng vong tron sang co ngoai bin sang ma trong lai ti hoc vong tron khng ro hay khng c tron , nhng khi hanh gia dung y thc nhin thi no lai bin mt i , thi o u la s biu hin cua Tinh Khi bt tuc , cha y u sung man cua hanh gia , nn anh sang Tu Quang ny co nhng hin tng nh trn .

          Sau mt thi gian dai hanh gia tu tp tinh tn , Tinh Khi y u , cng lc cao thi anh sang Tu Quang se bin thanh anh sang  mau o goi la Huyt Huyn Quang , nu anh sang mau trng thi goi la Chanh Huyn Quang , cac loai anh sang ny sang to tron y nh mt trng rm , hin ra c inh khng lay ng ngay trc mt , thi y mi tht la anh sang tinh khit chn tht cua Tu Quang vy .

         Con Thim Quang la mt loai anh sang mau vang kim , manh nha thoat ra t anh sang trng cua tu quang , la hat mm cua Kim an ; Thim Quang co mau vang kim va hinh tron sang to .

         Khi Tinh khng y u thi khng th lam phat sanh ra Tu Quang , Khi Xa Li T khng y u , thi khng th lam phat sanh ra Thim Quang .Tu Quang nh anh sang mt trng , Thim Quang nh Kim Quang .

          Khi Tu Quang c luyn y u hoa hu se hoa thanh Thim Quang ; Thim Quang hinh tron co mau vang kim chiu sang , n luc ny a xem nh hanh gia a luyn thanh  Hat Xa Li , tc luyn thanh Kim an vy .

         S hinh thanh cua Tu Quang va Thim Quang , la phap thn cua hanh gia , la anh sang tinh hoa cua s kt hp Tanh -Mnh , Thn- Khi , Tinh Khi Thn .

          a s nhng kha nng ngoai cam u thng qua Tu Quang lam khai phat tim nng ny .

 

            Anh sang Tinh Quang cua nhn th c chia ra lam hai loai Ngoai Quang va Ni Quang .

            Cach tp xem hao quang gm co hai loai : Nhm mt va m mt .

1.- Phng phap nhm mt :

               y la giai oan s cp , hanh gia ngi tinh toa , mt nhm lai , sau o ly tm nhin vao man mt bn trong hay nhin gia hai chn may , co hinh mt vach ngn nm ngang , mt luc sau se thy hinh ny hin ra ; nu nhin khng thy , thi u tin khi nhin thy mt im sang hin ra , thi ly y ve keo im sang ny dai ra thanh mt vach ngn , nm ngang ; hanh gia c th ma tp cho n khi nao khi nhm mt lai ma nhin thy vach ngn ny mt cach tuy y va ro rang la a thanh cng bc u .

         K n hanh gia theo phng phap trn ma tp nhin tun t cac hinh tam giac , vung , tron , ngi sao nm goc .....va dn dn i n cac hinh th phc tap hn .

       

2.- Phng phap m mt :

                      Phng phap ny c luyn tp , sau khi hanh gia a tp thanh cng phng phap nhm mt , hanh gia sau khi tp phng phap ny thi khi m mt vn co th thy c anh sang ni quang hin ra trong khng gian ngay trc mt minh , ng thi nhng ngi chung quanh cung thy c anh sang ny .

                             Vao luc tri va ti hay luc mt tri va moc ln , hanh gia ngi trong phong hi ti , m mt ra , mt hng nhin vao khng gian trc mt , trong y tng tng mt vach ngn nm ngang hin ra ngay trc mt , hanh gia tp nh th trong khoang 15 n 20 phut , xong nghi giai lao vai phut tp tip tuc ,  tp nh th cho n luc , hanh gia m mt ra ma vn thy c vach ngn ny hin ra ro rang trong khng gian ngay trc mt , sau o hanh gia tp n nhng hinh phc tap hn ; k n ,  hanh gia chun bi mt tm hinh n gian  co vai mau sc phi hp , treo trn bc tng ngay va tm mt nhin cua minh , hay trn ban trc mt  mt cua minh cung c ; xong m mt inh thn nhin vao tm hinh ny mt luc , ly thn ma ghi nhn nhng chi tit va mau sc trong tm hinh ny , k n quay mt v hng khac , tng tng thy hu anh vn con hin ra ngay trc mt minh , nu thy hinh hin ra m hay sp bin mt , thi hanh gia ngi quay mt lai tm hinh ma nhin tip tuc va tp nh cach trn ; tp cho n khi nao , khng cn treo hinh trc mt , hanh gia vn co th tuy y cho hinh hin ra ngay trc mt cua minh mt cach ro rang va sang to , sau o mi cho hinh ny hin ra

  va nhng ngi chung quanh u nhin thy nhng hinh ny , thi xem nh a thanh cng . Nhng ngi co bnh hay huyt ap cao khng nn tp phng phap ny , vi khi tp phng phap ny tiu hao nng lng thn th rt nhiu .

 

         Nhng thng tin trn chi co tinh cach tham khao va giai tri , cac ban ng qua tin tng vao o , moi bt trc xay ra , hoan toan do ngi tp chiu ht trach nhim .

 

                                      ANH SANG T2 UC CHU   Bin Soan

                                                     http://www.huyenbihoc.com

                                                        http://www.vietlyso.com

                                      ( Moi s trich dich hay copy xin ghi ro xut x )