HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

       

        CHƯỞNG TRUNG PHÙ

                Chưởng Trung Phù tức hành giả vẻ bùa vào trong lòng bàn tay , từ đó làm linh lực trong bùa trở nên hiệu nghiệm .

                 Chưởng Trung Phù thường dùng trong lúc đi đêm , hành giả viết trên tay chử “ Tôi là Quỷ Vương ” , từ đó tâm hành giả được an và ma quỷ không dám xâm phạm đến ; trước khi uống rượu viết trong tay chử Thủy , thì uống không bị say ; Nếu đi thăm bệnh hay dự đám táng , viết trong tay chử Trừ , thì sẻ được bình an vô sự ; khi qua sông qua đò , viết trong tay chử Long hay Rồng , thì sẻ thuyền sẻ không bị chìm hay bị say sóng ,chóng mặt ; khi vào rừng lên núi , viết trong tay chử Hổ m, thì bách thú sẻ không làm hại ......khi viết hành giả cần thành tâm với một lòng tin tưởng vững mạnh , thì bùa sẻ linh nghiệm .

                 Chưởng Trung Phù rất thích hợp dùng trong những trường hợp đột biến cấp thời , có thể tự cứu và cứu người ; có công năng như Thần Linh nhập xác vậy ..
Sự linh nghiệm của Chưởng Trung Phù được tăng lên nhờ vào sự tu luyện của hành giả , để Chưởng Trung Phù có thể phát quang ; đó là nhờ hành giả đả luyện thành Âm Dương Công , nên công lực của chử Bùa đả trở nên linh nghiệm .

                   Âm Dương Công Pháp , thật ra là sự phối hợp của Âm Công và Dương Công . nam hành giả trước phải luyện Âm Công trước rồi sau mới luyện Dương Công , rồi saun đó luyện phối hợpđể thành tựu Âm Dương Công Pháp ; Còn Nử hành giả thì phải tập ngược lại ; luyện Âm Công thì phải chọn ngày Âm mà tập , ngược lại luyện Dương Công thì phải chọn ngày Dương mà tập , khi hợp luyện Âm Dương Công thì phải chọn ngày Âm Dương mà tập .

                Khi xử dụng Chưởng Trung Phù , vận khí dùng Kiếm Ấn , nam tả nữ hữu mà viết chử bùa vào tay , có hơn 100 chữ bùa khác nhau cùng cách vận dụng khác nhau thích ứng với mổi tình huống khi hành giả gặp phải .

                 Chưởng Trung Phù có thể bảo toàn tính mệnh , cứu cấp , tránh tà , thoát hiểm ; tức thời có thể xử dụng , ngoài ra Chưởng Trung Phù còn giúp cơ thể khõe mạnh , may mắn ....

                    

Tài liệu bên trên chỉ có tính cách nghiên cứu và tham khảo , mọi sự tu tập cần có sự hướng dẩn và chăm sóc của Minh Sư . Tất cả những bất trắc , thiệt hại xảy ra cho thân tâm cá nhân người tập hoàn toàn tự nhận mọi hậu quả do tự mình gây ra .

                                      

                                 ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU

                                                Biên soạn  

                                    http://www.huyenbihoc.com

                                     (  Bài trên được trích lại từ

       SỐNG CHẾT SỰ ĐẠI của ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU ở 

          http://www.vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=257)