HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

BI MT CUA MT TNG AI THU N VA KINH MACH .

 

                Ba mon bau mt cua ao Giao la TINH KHI THN ; Ba mon vt qui gia cua Pht Giao Hin Tng la PHT PHAP TNG ; Ba mon vt qui bau cua Pht Giao Mt Tng la KHI MACH MINH IM  .

               Mt Tng chu trong s luyn tp cua ca nhn v Y va  KHI ; T s luyn tp IM tr thanh KHI , va t KHI  chuyn vn KINH MACH , t o sinh ra NI HOA ( la bn trong ) , t ni hoa san sinh ra QUANG MINH ( s chiu sang ) , t quang minh hoa nhp vao bin VU TRU QUANG , at n canh gii cua PHT QUA  , o la s lin h quan trong , gia AI THU N va KINH MACH .

             KINH MACH la gi ? ngi xa co noi : Kinh mach gia , hanh khi huyt , thng m dng . Trong c th cua con ngi  , kinh mach la nhng con ng , khi huyt lu thng i nui c th .

            S tu luyn cua ao gia phai Cn Lun , chu trong n phng phap Thng Tam Tiu la Thng Tiu , t hoanh cach m tr ln , trung tiu la t hoanh cach m xung n bung , ha tiu la t bung xung n chn .

           Kinh mach c chia ra lam 12 ng kinh mach la : 1.- Thu thai dng ph kinh . 2.- Thu m minh ai trng kinh . 3.- Tuc m minh vi kinh. 4.- Tuc thai dng ty kinh.5.- Thu thiu dng tm kinh.6.- Thu thai m tiu trng kinh .7.- Tuc thai m bang quang kinh.. 8.- Tuc thiu dng thn kinh . 9.- Thu khuyt dng tm bao kinh.10.- Thu thiu m tam tiu kinh.11.-Tuc thiu m am kinh.12.- Tuc khuyt dng can kinh.

         Ky kinh bat mach gm co : 1.- Nhm mach . 2.- c mach . 3.- Xung mach.4.- i mach.5.- Dng duy mach.6.- m duy mach.7.- Dng kiu mach.8.- m kiu mach .

       S tu luyn cua ao gia , vn khi trong 12 kinh mach , goi la s vn hanh khi trong ai Chu Thin , con s vn hanh khhi trong ky kinh bat mach goi la Tiu Chu thin .

      Phng phap ai Thu n cua Mt Tng , khng phn chia phc tap nh ao gia .

Mt tng em nhng Tung Thn kinh , Chu yu la Kinh Mach chia ra lam 7 trung tm , phn chia nh sau : 1.- inh u .2.- Gia chn may.3.- c.4.- gia ngc ngang tim.5.- bung.6.- Sinh thc khi . 7.- xng cung.

       em ni hoa goi la chm la , em mach phn lam Ta mach Hu mach va Trung mach . Do o, 7 trung tm va 3 mach cua Mt Tng va 12 kinh cung Bat mach cua ao giao , ai th cn ban la ging nhau.

          ai Thu n noi v vn hanh khi huyt , thng kinh mach , nc cam l thm nhun tang phu , thm nhun gn ct, iu hoa Thuy,Hoa , Phong , Th . Nhng tac dung trn , u ging cach luyn tp cua ao gia trung Hoa .

        Phng phap thng quan cua Mt tng la u tin a thng kinh mach , sau o hi tu la thanh mt im , sau o chm la t thanh anh sang ; phng phap ny ging nh phng phap cua ao gia la : luyn Tinh hoa Khi , luyn khi hoa Thn , luyn Thn hoan H , Luyn H hoan ao .

        Ba im bi mt cua Mt Tng ai Thu n la : 1 .- Quan tng . 2.- Tht chi thin toa.3.- Chu m tc la thu nap hit th va nim chu .

        Tam quan cua ai thu n la : Khng quan Gia quan va Trung quan .

 Khng quan la quan tng van phap t th la khng co ; Gia quan la van phap do duyn sanh h tng , sanh sanh dit dit . Trung quan la van phap khng thit , khng gia  , trung ao , tc la ap dung van phap cho ung luc ung thi , ung Thi va Vi theo nh tinh hoa cua Kinh Dich vy .

     Tp luyn Tam quan cua ai Thu n , co th giup Hanh gia pha v Ba iu m hoc , chng c Tam tri va thanh tu Tam c , cui cung vinh vin thoat c Ma ao.

      Ngoai ra con co s quan tng huyt an in la Ni quan , con Ngoai quan , Hanh gia co th nhin chn dung  , Phap tng uy nghim , hinh anh vi Thy cua minh , lam i tng quan tng ; Hanh gia nhin vai gia chn dung , ngay chn may cua Thy minh mt cach manh lit va tng  tng t o phong ra ,  mt lung anh sang trng , phong n gia chn may cua minh. y la phng phap tp trung tinh thn , em tap nim bin thanh nht nim , tp nh th mt thi gian  , hanh gia co th tin n ,tp ni quan , quan tng tai an in . Khi hanh gia tp trung chu y n huyt an in , thi anh sang se hin ra . Ngoai quan , quan tng ly chn dung uy nghim vi Thy cua minh lam i tng quan tng ; con Ni quan , quan tng cua ao gia, thi u tin quan tng huyt an in , sau n huyt mang mn , th ba quan tng huyt Dung Tuyn chn , th t huyt Bach hi , sau o quan huyt Mi tm , gia chn may  .

        Con nguyn tc ai Thu n cua Mt Tng ,  u tin quan tng an in , sau o n trung tm bung , n trung tm tim  , th t c , th nm mi tm va chot ht n inh u .

          Trong luc quan tng , khng c cng thng thn kinh , hay chu y qua sc  , ma cn phai th tha t nhin , khng gp rut ....

         V phng phap quan tng lam phat sinh lung nhit nng ni hoa , thi hoan toan nh vao s hit th va tng tng ; khi hit khng khi vao, thi tng tng mau trng , khi n n in bin thanh mau o ,  khi th khng khi ra , khng khi bin thanh mau en . Vic tng tng mau sc co y nghia nh sau : Tng tng anh sang trng la biu hin cua s hp thu thanh tinh quang minh ; mau o la s phat sinh ni hoa ; mau en la s ph thai ra khi d va nghip chng, hoc co th thay mau en thanh mau lam hay xanh cung c .

          Phng phap quan tng ni hoa :

  u tin tng tng mt im tron  mau o , tai huyt an in  , cach di rn 4 ngon tay , huyt ny la im giao thoa cua Tam mach , ta hu va trung mach ; im o ny c tng tng nh mt m la nong nh than hng trong lo , o rc toa ra hi nong  , sau o hit mt hi dai , vn khi i vao hai mach ta hu , i n huyt an in , thi cho im la y , mi luc cang nong hn  ; khi th ra hanh gia tng tng , th ra khng khi mau en , hit th nh vy , mt vong goi la mt tc ; c 10 tc thi cuc la hoa ra to ln hn va thng ln mt trung tm lc cao hn ,tc t an in i ln trung tm tim , c, mi tm .....Hit vao m 6 nhip , ngng 2 , th ra 6 , ngng 2 la xong mt chu ky .

         Khi tp ln cao , Thu n , Thn n co th bin thanh quan tng ; Chu ng bin thanh Thu Nap hit th ; va hit th co th hoa thanh khi quan tng ; o la s hp nht cua Tam Quan .

 

              BI MT BN TRONG C TH CON NGI

                            VA N QUYT MT TNG

Tam mt trong Mt Tng la : Thn Mt khu Mt va Y Mt . Y nghia ni tai cua tam mt c giai nghia ba cp bc luyn tp cao thp khac nhau .

Noi ring v thn mt , qui nap lai co hai y nghia : 1.- Bi mt thn th cua con ngi va vu tru , tri t co mt s tng  quan lin lacvi nhau rt mt thit . Nhng vi a s con ngi , khng co luyn tp , co ai tri tu , va khng c thng qua s luyn tp hp ly , nn vinh vin khng th phat huy c , s tac dung h tng ny va khng khai m c s bi mt tng quan cua c th con ngi cung vu tru . 2.- Mt Tng nhn thy rng , co nhiu phng phap luyn tp , truyn thng bi mt , c lu truyn t ngan xa , co th giup con ngi nhanh chong , luyn tp trong mt khoang thi gian ngn , co th giup con ngi lin lac , cam ng c Thn Linh , va kt hp con ngi va vu tru lai lam mt , tin n a con ngi n qua vi Thanh va Pht .

    Nhng t pham vi ao ly va luyn tp Mt Tng cua Nht Ban va Mt tng cua Ty Tang , co nhng im cn ban khac nhau  . Phia Mt tng Nht Ban , s kt hp Tm Thc va Tm Ly , gia s quan tng , cung mt cach thc tp luyn nao o , kt hp thanh nhng hinh n quyt khac  , thng qua s tp luyn ; hanh gia co th thu at c nhng tim nng huyn bi , rt ang c nghin cu va hoc tp . V phia Mt Tng Ty Tang , ngoai tr uy lc cua n Quyt , con co khi lc cua thn ngi  , kinh mach , tuyn ni tit cua thn ngi , u co kha nng bi mt , giup cho con ngi TC THN THANH PHT , THIN NHN TNG THNG , HP NHT VI NHAU ; Co th noi la rt gn vi s tp luyn khi va kinh Mach cua ao gia Trung Hoa .

         Nhng ke bang quan , nhng ke khng hiu bit , khi xem qua nhng n Quyt cua Mt Tng , co th hiu lm la nhng tro ua cua ao thut . Nhng tht ra , o la nhng khoa hoc bi mt cao cp v nhn th quang hoc va Nhn Th in va Hoa Hoc , se c khoa hoc giai thich ni dung bi mt cua no trong mt ngay gn y .

                     

                      S LIN QUAN GIA KHI LC KINH MACH

CUA HAI BAN TAY CHN C X DUNG TRONG LUC BT N QUYT .

 

         n quyt la s chng nghim cua c nhn lai ; trong khi luyn tp , dung hai ban tay bt n , thi ta se chng nghim va cam nhn c lung khi lc , c phat ra rt manh t hai ban tay , va ta chi cn luyn tp trong mt khoang thi gian ngn la co th at c hiu qua .

         Dung phng phap Tam Mt Tng ng , ma hng tm tp luyn , cac n quyt mt cach tun t , chi trong mt thi gian tp luyn lin tuc ; n khi khi lc trong c th , a nh s tp luyn , ma tich tu y u manh ; thi ta co th vn dung lam chuyn ng toan khi lc , trong toan thn ra ngoai hai ban tay ang bt n quyt , se khin n quyt ang bt , se phat ra mt lung khi quang sang rc.

          Sau y la s lin h gia thu n va kinh mach :

   Ban tay trai goi la Thin Nim Thu , con goi la Chi thu ban tay inh chi , ngng hay con goi la Tam mui Thu . Ban tay mt goi la Bi Nim thu , con co tn la Quan thu , Bat Nha . Mi ban tay goi la Kim Cang Chng . Mi ngon tay thng c goi la Thp Lun Vin Man , lai con co tn la Thp , Thp ia , Thp Gii , Thp Ba La Mt ; Mi u ngon tay c goi la Thp Ba La Mt Phong tc la mi inh cua mi ngon nui cao . Ngon cai tay trai co tn goi la Tri , ngon tro la Lc , ngon gia la Nguyn , ngon ap ut la Phng , ngon ut la Hu . Ngon cai tay mt la Thin , ngon tro la Tin , ngon gia la Nhn , ngon ap ut la Gii , ngon ut la Thi .

        Sau khi luyn tp thu n , a phat ng c ni khi , ta co th vn ng 10 ngon tay va 10 ngon chn , ni khi trong 12 kinh mach va ky kinh bat mach , c vn hanh , khin cho khi huyt trong c th c lu thng tt , y manh qua trinh bin dng , thng qua o giup cho c th chng c bnh tt va s tn cng cua ngoai gii .

        S lay ng cac ngon tay ,hay s khu vong cac ngon tay lai vi nhau , co th lam cho ni khi vn hanh trong c th , san sinh ra s kich ng , lam cho c th t rung ng , nga nghing va kich ng manh lit .

                 Trong luc luyn cng bt n , cac lung khi lc trong c th , c phat ra theo u cac ngon tay nh sau :

-         Ngon cai phat ra khi lc cua Thai m Ph kinh.

-         Ngon tro phat ra khi lc cua Dng minh ai Trng Kinh .

-         Ngon gia phat ra khi lc cua kinh tm Bao Lac .

-         Ngon ut phat ra khi lc cua Tiu Trng Kinh va Tm Kinh .

 Trong luc luyn cng bt n , cac lung khi lc trong c th , c phat ra theo u cac ngon chn nh sau :

-         Ngon chn cai phat ra khi lc cua Ty Kinh.

-         Ngon chn tro phat ra khi lc cua Can Kinh.

-         Ngon chn gia phat ra khi lc cua Vi Kinh.

-         Ngon chn ap ut phat ra khi lc cua am Kinh .

 

Pham l khi cac ngon tay bt n , khu vong vao nhau , thi co cng nng luyn khi ni tai bn trong cua c th ; con khi cac ngon tay nao dui thng , thi co cng nng phong phat khi lc t bn trong ra ngoai . Do o, Khi lc ni luyn la B , con khi lc c phong ra ngoai la Ta . Vi th, tuy theo tinh hinh sc khoe cua mi ngi , ma bt n B hoc Ta , luyn tp C th yy thi B va ngc lai , c th qua d tha khi lc thi Ta .

           S B Ta cua khi lc dung trong cac n quyt trong luc luyn tp la  :

KIM CANG TAM C N : Hai u ngon cai va ngon tro cua mi ban tay ni lai vong tron , con cac ngon con lai dui thng ra , hai ban tay trc bung , tay mt bn , trn tay trai bn di , n ny dung lam b khi lc cua Thai m Ph Kinh  va ai Trng Kinh . ng thi bai tit , ph thai khi lc d tha hay thai trc khi cua ngon gia la Tm Bao Kinh , ngon ap ut Tam Tiu Kinh va ngon ut Tiu trng Kinh .

 

QUAN M CAM L N : Hai u ngon cai va ngon gia khu vong lai , cac ngon con lai dui thng ln , ban tay trc ngc . Dung tp luyn lam b cho khi lc cua ngon cai la Thu Thai m Ph Kinh , ngon gia la Tm Bao Lac Kinh , ng thi lam phong khi lc hoc lam bai tit ph thai khi lc d tha hay trc khi cua ngon tro ai Trng Kinh  , Ngon ap ut Tam Tiu Kinh va ngon ut Tiu trng Kinh va Tm Kinh .

 

KIT TNG N : u ngon cai va ngon ap ut eo nhn khu vong cham vao nhau , cac ngon khac dui thng ln . c tp luyn lam bi b khi lc cua Thu Thai m Kinh va ngon ap ut la Tam Tiu Kinh , lam phong khi lc cua ngon tro la ai Trng Kinh, ngon gia la Tm Bao Lac Kinh , ngon ut la Tiu Trng Kinh va Tm Kinh .

 

   

 

 

 NGU HANH N C DUNG TRONG VO THUT .

 

            Khi giap trn chin u , nha Vo Thut Gia co th dung cac ngon tay , an xo vao nhau , bt thanh Ngu Hanh n : ia Thuy Hoa   Phong Khng . nh o , ho co th tp trung s chu y vao trong cac n quyt ny , iu chinh nng lng tm thc cua minh , ln n cac canh gii cao , chun bi cac thai cn phai co , lam nn tang , cho cac ky thut , hoc cac on th thich hp vi tinh hinh chin u cn n .

         n quyt trong vo thut c cac sat thu Ninja Nht Ban x dung trong cac cuc chin u . Nhng n quyt ny c tuyn chon cn thn t cac h thng Yoga cua n , va t cac phai Mt Tng cua Pht Giao .

          Cac n quyt ny c x dung  , nh mt ky thut lam nn tang , cho s tp trung tt ca y chi , cung phat huy tn dung toan th , nng lc tim n cua nha Vo Thut Gia , dung trong mt cuc chin u sinh t .

         Ngu Hanh n Quyt la ai biu cho t , Nc , La , Gio va Khng ai , la nhng n quyt c ban , bt u cho 81 n quyt , hiu qua trong tng lai .

         81 n quyt c ln lt an quyn vao nhau , tuy hoan canh va tinh th cn n , Nha vo thut gia co th lam yn lng tm thc cua minh , va x dung Ngu Hanh n , mang tm thc cua minh ln canh gii cao hn ( ging nh ln ng  ), tao nhng thay i trong c th theo y mun , nh lam giam ap sut  cua mau , lam tim p chm lai , tp trung toan th s chu y vao mt vn quan trong nao cn giai quyt ; co th keo dai s tinh tao trong mt thi gian dai va co th nin th t 3 phut tr ln .

     n quyt co th giup Nha Vo Thut Gia , x dung tm thc cua minh mt cach hoan hao trong moi hoan canh , dn thn trong cac s mang nguy him .

   Nhng s tp luyn cua phai Mt Tng Nht Ban ( MIKKYO ) , co th giup cho Nha Vo Thut Gia , phat trin nhng quyn nng tm linh va nhng sc manh siu hinh , dung h tr cho cac giac quan va nhng on th trong vic chin u .

       Ngoai ra , cac sat thu Ninja cua cac quc gia ng phng con x dung ca Cu T n Quyt cua Mt Tng trong s tp luyn va dung ca trong chin u na .

  

 Cu t n quyt thng dung chung vi Thp T Quyt :

 

Cu T n Quyt la :

 

 LM BINH U GIA GIAI- TRN LIT TIN  .

 

Thp T Quyt : la bua T Tung Ngu Hoanh ve an xo vao nhau . Thp T Quyt dung m cac s xm pham cua ma quy , cung nhng him nguy co th xay n cho nha Vo Thut Gia , bng cach lin tuc bt Cu T n , xong dung kim n tay mt , ve Thp T Quyt trong long ban tay trai , xong nm lai va thi phu vao o , ng thi ban tay phong bua ny  , vao ni ch minh mun ym hay vao ni bi bnh cua bnh nhn trong khi tri bnh bng khi cng ngoai cam cho  ngi khac .