HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

 

 

            ĐẠI VIÊN MẢN TU TRÌ PHÁP YẾU 

                                  大圆满 


                       Tạng Mật Vô Thượng Du Già Đại Viên Tu Trì Pháp Yếu thuộc bộ quán đảnh thứ ba của Vô Thượng Du Già Bí Mật Bộ Đại Pháp , là pháp môn độc tôn và cao nhất của Phái áo đỏ Ninh Mả .
Công pháp chủ yếy gồm có hai bộ : Triệt Khuyết và Thoát Cát .
Triệt Khuyết là tu Định và Thoát Cát là tu về ánh sáng ; thông qua pháp môn nầy trường năng lược của cơ thể và trường năng lực của vũ trụ được trao đổi ; hành giả có thể điều động trường năng lực của vũ trụ , khiến cho nội khí trong nội thân được thăng bằng . Sau khi hành giả tu thành công Bảo Bình Khí tiếp đến tu Đại Viên Mản Pháp để đến khi lâm chung , có thể từ trong định , thân của hành giả không ngừng phát ra ánh sáng , thân thể hài cốt từ từ rút nhỏ lại cho đến biến mất , chỉ còn lại tóc và móng tay , trong khi đó trên không trung có một vầng hồng quang chói lọi chiếu sáng ....

PHƯƠNG PHÁP TẬP

                                    TRIỆT KHUYẾT – THOÁT CÁT

                             TÂM TỦY ĐẠI VIÊN MẢN BÍ TRUYỀN .
                                   大圆满

Pháp môn cao nhất của phái Ninh Mả Áo Đỏ là ĐẠI VIÊN MẢN PHÁP ;
Pháp môn cao nhất của phái Cát Cử Áo Trắng là ĐẠI THỦ ẤN .
Là hai pháp môn quí nhất của Mật Tông Tây Tạng , tinh túy của hai pháp báo nầy là xử dụng Khí , Mạch , Minh Điểm và Tâm pháp để thành tựu .
Tinh túy của phái Ninh Mả , quan trọng xử dụng Minh Điểm trong khi thực hành pháp Tâm Tủy Đại Viên Mản ; trong pháp nầy có hai bước là Triệt Khuyết và Thoát Cát .
Triệt khuyết là Lập Đoạn , thuộc về tu tập Định Lực cho vững vàng .
Thoát Cát là Tiệm Siêu , thuộc về tu tập Ánh Sáng Huệ Quang .
Hành giả khi xem Ánh Sáng của Thoát Cát , thì cần có căn bản Định Lực của Triệt Khuyết ; có được như thế , thì trong thiền định hành giả mới mong thấy được sự vi diệu của thế giới vi quán , mới mong thấy được những loại minh điểm khác nhau trong vũ trụ .
Sự tu Định trong Triệt Khuyết , trong lúc thiền định tự nhiên nhi nhiên giử tâm bất loạn , không khống chế mà cũng không buông thả tâm , mà giử tâm được tự nhiên , thấy được tự tánh quang minh , không tính như hư không , như trời xanh không có mây , thiên không trong sáng như gương ; đạt đến Minh Không Bất Nhị Định Trú , tức đã vượt qua 3 thời , quá khứ , hiện tại và vị lai và Tự Tính xuất hiện vậy .
Sự tu tập Ánh Sáng trong Thoát Cát , nhờ sự thành đạt Định Lực của Triệt Khuyết , hành giả đả mở được cửa sổ của linh hồn , mà trông thấy được Minh Điểm của hư không .
Hành giả thấy được trong hư không vủ trụ có nhiều loại Minh Điểm khác nhau , chúng di chuyển chạy tới chạy lui , trên dưới , trái , phải ....một cách tự tại .
Trong hư không cũng có Bất Động Minh Điểm hình cầu và bên trong có hình vòng tròn , còn những loại Minh Điểm Di Động thì đa hình dạng trạng , như chim bay lượn trên không ...
Khi định lực của hành giả còn yếu thì thấy minh điểm rất nhỏ và ẩn hiện vô thường , nhưng khi định lực đả cao , thì thấy minh điểm từ từ biến ra to lớn ; có những loại minh điểm có màu sắc cầu vòng , nhưng đa số trung tâm của minh điểm đa số là màu trắng , rất ít có màu xanh lá cây ; khi minh điểm có mật độ cao , nó chiếu sáng như bóng đèn điện sáng chói .
Trong vũ trụ vĩ mô luôn có sự tồn tại của minh điểm , những loại minh điểm nầy gọi là Ngoại Minh Điểm ; nhưng trong vũ trụ vi mô là thân thể của con người cũng có minh điểm , còn gọi là Nội Minh Điểm .
Cơ thể con người vốn là một hệ thống khai phóng , luôn có sự trao đổi thông tin cùng năng lượng cùng ngoại giới ; nhưng bình thường bị thất tình lục dục khống chế mất đi thăng bằng , mà thường làm tiêu hao đi năng lượng của hệ thống thần kinh , làm cho ánh sáng minh điểm trong thân thể bị quấy nhiểu , bị tiêu hao mà trở nên lu mờ .
Nếu hành giả biết xử dụng phương pháp Triệt Khuyết và Thoát Cát của Mật Tông mà tu luyện , để hệ thống thần kinh của mình thu nhiếp lấy năng lượng của vủ trụ và tránh làm tiêu hao năng lượng của minh điểm , thì nội minh điểm sẻ sáng chói trở lại , hình thành một trường nội sinh thái quang lượng tử , vận hành chu lưu trong trung mạch . Nếu tần số dao động của trường nội sinh thái quang lượng tử minh điểm nầy , đồng bộ với trường sinh thái lượng tử của vũ trụ và nhờ huyệt Phạm Thiên ở đỉnh đầu đả mở , thì trường sinh thái lượng tử của vũ trụ sẻ đi vào đỉnh đầu của hành giả , hợp với trường nội sinh thái quang lượng tử trong thân hành giả sẻ cùng rung động làm mạnh và sáng thêm nội minh điểm và thông qua đó hành giả sẻ khai mở được những khả năng tiềm ẩn siêu nhiên của mình .
Ngoại Minh Điểm của vũ trụ sẻ nhờ tâm lực của hành giả mà thu nhiếp vào thân và ngược lại , đây là công pháp cao cấp của Mật Tông .
Trung mạch trong thân người chủ về minh điểm , nơi đây là cầu kiểm soát sinh mạng lực của con người ; con người nhờ thông qua cơ cấu nầy mà có thể từ đó phát năng lượng ra không gian cũng như ngược lại , và nhờ thế nội ngoại minh điểm được hợp nhất , tương nhiếp , tương quan . Nhờ sự khai mở và thường thu nhiếp được năng lượng vũ trụ về tích tụ ở trong cơ thể , nên năng lượng dự trử trong cơ thể trở nên dồi giàu , dùng mải không hết ; từ đó giúp cơ thể được trường thọ , làm khai phát trí huệ và quang minh và cuối cùng hóa thân thành Hồng Quang Trí Tuệ Thể , Ngũ Trí Quang Minh , để khi lâm chung có thể Hồng Hóa mà biến thành một đạo ánh quang màu hồng bay vào vủ trụ vậy .
Cách luyện tập :
Địa điểm và thời gian :
Tập Triệt Khuyết , bốn mùa tập khác nhau ; mổi buổi sáng hừng đông khi mặt trời vừa ló dạng ; hoặc mổi buổi chiều khi mặt trời sắp lặn .
Hành giả cần mặc quần áo rộng thoải mái , xong lựa một nơi yên tịnh , có thể nhìn thấy mặt trời , hành giả có thể đứng hoặc ngồi ; nếu đứng thì hai chân dang ra bằng vai , sau khi đả hít thở một hơi dài thư thả và chậm chạp thoải mái để tâm được an định ; kế đến hành giả mở hai mặt nhìn mặt trời . Nếu kết hợp với Bảo Bình Khí Pháp , hành giả có thể ngồi thế Kim Cang Toạ , Tượng Toạ , Sư Tử Toạ , Tiên Nhân Tọa .....Khi ngồi nên mặc quần cho rộng rải , để cho khí huyết được lưu thông .

 

                                                 BẢO BÌNH HỢP TU PHÁP
                                       宝瓶气

           Bảo Bình pháp còn gọi nôm na là Bình Trà Khí Công . Đầu tiên hành giả phải quán tứ đại giai không , nhất tâm bất loạn , hít thở bằng mủi qua 4 giai đoạn như sau :
1.- Dẩn Tức : Hành giả tưởng tượng trước mặt mình cách xa 16 ngón tay , có một khối linh khí màu trắng sáng đang bay trước mặt , hành giả dùng mủi để hít linh khí nầy vào trong phổi và đưa xuống phía dưới của phổi , hành giả chỉ nên hít vào khoảng 80 % hơi thở mà thôi , để dành 20 % hơi hít vào cho giai đoạn thứ ba ; lúc nầy hành giả thót ép bụng lại , đưa hoành cách mô lên trên , đồng thời nhíu giang môn lại ; hành giả dùng ý , trên thì ép luồng khí nầy xuống , dưới thì nhíu giang môn đẩy luồng khí nầy lên , hai phía ép luồng khí nầy tụ lại và giao hội tại đan điền tức cách trên rún 3 ngón tay , và từ đó vào trong 1 phần ba ngang lưng , lúc nầy như bình đả đựng đầy nước vậy . 2.- Mản Tức : Khi cảm thấy khí trong bình đả đầy rồi thì hành giả tưởng tượng khí từ trong bình tỏa ra khắp toàn thân , và tràn ngập các lổ chân lông . 3.- Quân Tức : Sau khi khí đả bảo hòa , hành giả tiếp tục hít vào vài hơi ngắn nửa , để cho khí bên phải và trái của phổi và toàn thân được đong đầy và cân bằng . 4.- Xạ Tức : Hành giả nín hơi giữ khí nầy trong người , cho đến khi không giử được nửa , thì lúc nầy hành giả hảy thở ra bằng hai lổ mủi , lúc đầu thở ấm và nhè nhè , dần dần thở mạnh bộc phát , tống khí bay ra như muôn tên rời khỏi cung , lúc đó lổ chân lông của toàn thân cũng như khí trong bình được tuôn xổ ra một lượt vậy ; tuy nhiên hành giả cần giử lại một số lượng khí căn bản ở lại trong cơ thể để khỏi bị chóng mặt và̀ tránh nguy hiểm ; tức là đừng thở ra hết vậy , chỉ thở ra tám chín chục phần trăm khí là được rồi , còn giử lại hai mươi phần trăm để làm chổ dựa cho thần thức .
Vì việc xử dụng khí trong pháp môn nầy rất mảnh liệt ; do đó hành giả đừng quá cố gắng , chỉ dụng công vừa với sức mình , dành cho thanh niên và đã có căn bản , thích hợp những người có cơ thể khõe mạnh tập luyện ; không thích hợp cho người già , người có bệnh , đàn bà có thai hay đang cho con bú đều không thích hợp , và không nên tập .
Nên tập nơi quang đảng và có nhiều không khí trong lành , tránh những nơi có khói , bụi , ồn ào , mưa gió , nguyệt hay nhựt thực không nên tập , và khi tập không được dùng miệng để hít thở mà chỉ được dùng mủi để hít thở .
Pháp môn nầy chỉ thích hợp cho những hành giả đả tập thành công pháp môn Kim Cang Sổ Tức Pháp . hành giả chuyên tu Bảo Bình Khí , tiếp đến tập đến Kim Cang Mẩu Hợi Quyền Pháp , để Bình Khí được đầy và kiên cố thêm ; nếu muốn tăng thêm hiệu năng của Bảo Bình Khí , có thể tập thêm Kim Cang Thông .
Mổi lần tập chỉ có thể tập một lần để dẩn khí , hít cho đầy khí , thăng bằng khí và xạ khí . Mổi ngày tập nhiều nhất là hai lần ; nếu tập nhiều sẻ chảy máu mủi , đau mắt , viêm cổ họng , nứu răng ra máu v..v...
Không nên tập Bảo Bình Khí vào giờ Tí và giờ Ngọ , cũng như đừng tập khi ăn quá no hay khi đói quá cũng không tập được ; ngoài ra là giờ nào cũng tập được ; trước khi tập tập, hành giả hảy thở hơi ra , lấy tay kê trước hai lổ mủi xem hai lổ mủi của mình , thì lổ mủi nào thở hơi ra nhiều , nếu thấy lổ mủi mặt có hơi thoát ra ngoài nhiều hơn lổ mủi trái thì đừng tập ; còn nếu hơi thở thoát ra từ lổ mủi trái thì có thể tập , và nếu hơi thở cùng lúc thoát đều ra hai lổ mủi , thì là lúc tập tốt nhất vậy .
Bảo Bình Khí có thể đi đứng nằm ngồi đều tập được , khi hành giả tập được một thời gian dài ; ở đang điền có một khối sáng màu đỏ xuất hiện , thì hành giả có thể dùng ý niệm tưởng tưởng mà đưa ánh sáng nầy theo trung mạch mà đưa lên trụ ở đầu . cuối cùng xông ra khỏi đầu , hiện thành một vòng hồng quang , vòng hồng quang nầy do nội thân minh điểm cấu thành vậy .

 

                                            TRIỆT KHUYẾT PHÁP

                Hành giả dùng ý niệm mang ba linh ngữ có ba màu khác nhau : chử OM màu Trắng – Chữ A màu Đỏ – Chử Hum màu Lam ; ba ánh sáng khác màu của ba linh ngữ sẻ mang trường năng lượng quang tử của vũ trụ đi vào bộ đầu , sau đó tỏa ra khắp cơ thể để làm mạnh thêm trường năng lượng của cơ thể .
Hành giả trước khi tu tập , cần phải tịnh tâm , điều thân ; đầu tiên hành giả cần tu tập Bảo Bình Khí Pháp trước , để có được một định lực nhất định nào đó , sau đó mới nhìn ánh sáng mặt trời , nhưng thời gian nhìn mặt trời phải ngắn , không được nhìn lâu .
Mặt hành giả hướng về hướng mặt trời mới mọc ở phương Đông vào buổi sáng . Đầu tiên hành giả cần dùng thần nhìn ra trong không trung có nhiều điểm sáng tròn nhấp nháy muôn màu , đó là ngoại minh điểm ; sau khi thấy được ngoại minh điểm , tiếp tục hành giả tưởng tượng trên đỉnh đầu của mình có một chử OM bằng tiếng Phạn , màu trắng sáng chói , từ đỉnh đầu của hành giả bay ra , hành giả dùng ý niệm đưa chử OM nầy bay lên không trung cùng tất cả ngoại minh điểm nhập lại thành một thể , saun đó hành giả dùng ý niệm mang linh ngử OM nầy trở về bộ đầu , và hành giả cứ thế mà thực tập nhiều lần . Những ngày trời mưa hay có tuyết rơi không cần tập , mổi ngày tập hai lần , tổng cộng là 60 lần trong một tháng , đó là bài tập cho tháng thứ nhất . Bắt đầu tháng thứ hai , hành giả vẩn vận khí nhìn mặt trời , cho đến lúc trong không trung xuất hiện một vòng tròn sáng , hành giả dùng ý niệm tưởng tượng ở mi tâm của mình có một linh tự A màu đỏ phát quang phóng xuất lên không trung , cùng vòng tròn ngoại minh điểm hợp lại thành một , sau đó hành giả thâu linh ngử A nầy trở về mi tâm của mình . Tháng thứ ba , cũng như phương pháp trước , nhưng lần nầy hành giả quán linh ngử HUM bằng chử Phạn màu xanh lá cây , từ chót mủi hành giả bay ra để hợp nhất với vòng tròn sáng của ngoại minh điểm trong không trung , xong hành giả thu linh ngử nầy trở về mủi của mình .
Chú ý :
1.- Hành giả cần luyện tập Bảo Bình Khí và Kim Cương Thông để có một kết quả nhất định nào đó , thì mới có thể tập pháp nầy . 2.- Khi luyện pháp nầy hành giả nên niệm hơn một ngàn lần OM A HUM theo pháp Kim Cương Thông . 3.- Trong thời gian ba tháng luyện tập , sáng tối tập một lần , cần tập đủ 60 lần , phải trừ đi những ngày trời mưa hay những ngày u ám không có ánh mặt trời thì đừng tập , và phải trừ đi những ngày nầy và tập bù lại vào những ngày khác cho đủ số .4.- Trong khi tập , hành giả cần chú ý tăng cường làm định lực được mạnh thêm , để duy trì tâm quán minh điểm được chiếu sáng liên tục không bị gián đoạn , nội ngoại tâm thân không có sự khác biệt , để từ đó có thể hòa nhập vào trường thông tin của vũ trụ .

 

                                                THOÁT CÁT PHÁP

                 Hành giả tập đứng ngồi cũng được , nếu ngồi thì dùng Kim Cang Tọa , Sư Tử Tọa , Tượng Tọa , Tiên nhân Tọa cũng được . Thời gian không nhất định .
Mặt hướng về phía mặt trời , với một góc trệch 30 độ , tức nhìn vào khoảng không trung cách mặt trời với góc 30 độ mà tập , mắt không nên nhìn thẳng vào mặt trời sẻ làm hại mắt .
Phương pháp Thoát Cát chủ yếu tập quán về Minh Điểm ; Thoát Cát tức là Minh Điểm vậy ; Phương pháp nầy chia ra làm ba bước tu tập , tập xong bước đầu , xong mới tập bước kế tiếp được .
Bước tập thứ nhất :
Mắt nhìn lên không trung nơi trời quang đảng xanh trong , nhìn không định vị , một lúc sao lấy thần mà hội , sẻ thấy nhiều điểm trắng sáng nhấp nháy di động trước mắt đó là sinh lực khí prana hay còn gọi là minh điểm ; Trước quán vi minh điểm , những minh điểm đang di động , sau đó mới quán đại minh điểm và bất động minh điểm , những minh điểm nầy có màu sắc chiếu sáng như ngọc quí , sau chót có thể quán thấy vòng ánh sáng năm màu chói lọi của minh điểm ; đây chỉ là trường bức xạ năng lượng của vũ trụ .
Bước tập thứ nhì :
Quán minh điểm trong những ngày không có ánh sáng mặt trời .
Bước tập thứ ba :
Tập quán minh điểm dưới ánh đèn hay bóng đèn ; hoặc quán minh điểm vào ban đêm hay những đêm có trăng , hành giả sẻ nhìn thấy minh điểm như thấy ánh đèn trên mặt nước vậy .
Tu tập phương pháp nầy cần gia trì định lực cùng phối hợp với Bảo Bình Khí và vân khí để quán minh điểm ; khi thành công hành giả có thể nhìn thấy những điều vi diệu của thế giới vỉ mô và vi mô. 

               Trong khi hành giả tu tập pháp môn Bảo Bình Khí , thì trong trung mạch có xuất hiện một quả cầu màu đỏ sáng , đấy là Hồng Bồ Đề Tâm của hành giả ; lúc nầy hành giả dùng tâm niệm đem ánh sáng nầy theo trung mạch từ từ đi lên đỉnh đầu và xuất lên không trung , tiếp đến hành giả dùng tâm niệm khiến quả cầu minh điểm nầy lớn dần lên trở thành một vòng tròn ánh sáng hồng chói lọi trên không ; trong lúc quán Thoát Cát hành giả đả thấy được vòng tròn năm màu của trường bức xạ năng lượng vũ trụ , thì lúc nầy hành giả dùng tâm niệm đem vòng hồng quang minh điểm của mình nhập vào vòng ánh sáng ngủ quang của vủ trụ , hợp thành làm một , và chiếu sáng vô cùng . kế đến hành giả dùng tâm niệm đem vòng ánh sáng năm màu minh điểm của trường bức xạ năng lượng vũ trụ nầy thu về bộ đầu của mình . Những cách tập trên được gọi Đại Viên Mản , với mục đích làm cho thân thể của hành giả có thể thu nạp và tích lủy lấy một số lớn trường bức xạ năng lượng vũ trụ đồng thời làm hoà hợp , thâm nhập tâm thân của hành giả cùng vũ trụ làm một , từ đó làm hiển hiện ra bản tính quang minh và tiềm năng của hành giả , để có trí huệ mà đạt đến cảnh giới Đại Viên Mản vậy .

            Trong lịch sử tu tập Mật Tông , đã có nhiều hành giả tu tập Đại Viên Mản được thành tựu , khi lâm chung đều xảy ra hiện tượng Hồng Hóa kỳ bí , cơ thể của hành giả biến thành một dảy ánh sáng hồng hoặc cầu vòng bay xẹt lên không trung và tan biến trong hư không .......

                   Điều tất nhiên hành giả phải tập thành công Bửu Bình Khí trước , sau đó mới tập đến Triệt Khuyết và Thoát Cát ; sự ấn chứng và thành tựu cần có sự trông coi và hướng dẩn của một vị Thầy Kim Cang Thượng Sư, thì mới bảo đảm sự an toàn và đạt đến sự thành tựu viên mản vậy .

 

                

Tài liệu bên trên chỉ có tính cách nghiên cứu và tham khảo , mọi sự tu tập cần có sự hướng dẩn và chăm sóc của Minh Sư . Tất cả những bất trắc , thiệt hại xảy ra cho thân tâm cá nhân người tập hoàn toàn tự nhận mọi hậu quả do tự mình gây ra .

                                      

                        ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU

                                         Biên soạn  

                            http://www.huyenbihoc.com

                            (  Bài trên được trích lại từ

      SỐNG CHẾT SỰ ĐẠI của ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU ở 

        http://www.vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=257)