HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                   PHNG PHAP PHONG TRANH NE MA QUY DOA NHAT .

 

               (  Sau y la nhng cach tam gi tm c an inh trong nhng tinh hung i din vi nhng hin tng tm linh v hinh khi ban gp phai .)

 

                                       

                    

 

1.- Phng phap cu ngi gia thoat cht :

                      Khi trong nha co ngi gia gn cht , co hai cach giai cu .

            a.- Cach th nht goi la phng phap Bt Cu : Ly hai cai ly y ru , sau o em hai i ua ma ngi gia ny thng ngay dung n cm , hay t hai i ua ny hai bn canh cua hai ly nc sp lai thanh hinh tam giac . Phng phap ny chi dung c mt ln , nu thanh cng thi thn cht tc Ngu u Ma Din se khng th bt hn cua ngi sp cht i c va ngi gia ny se c sng hng tho thm mt nm na ma thi , nhng ngi chu ng giup thc hin phng phap bt cu ny se bi giam tho .

          b.- Phng phap th hai n gian hn , khng co tn . Hay ly i giay cua ngi gia gn cht ny , bt u dung i giay ny em o du chn giay ny di t ln lt o t ging ngu ra n ca cai ;  nu ai nan vt khoi , ngi gia ny cha ti s cht , thi ngay thng nn cu nguyn c khoe manh va trng tho . Ln sau , nu thn cht lai n , thi  ngi gia ny cn lo vic hu s vy .

 

3.- Vt pha bc tng Ma : Nu ban i n mt ni nao o , ma ban t nhin cam thy , ban c i vong vong quanh ni o mai , ma ban khng th i ra khoi ch o c ; nh vy la ban a bi ma nhat ri y ; phng phap giai la ban ng nn s hai , ban hay binh tinh , ma c phun nh nc ming vao khoang khng trc mt , thi bc tng v hinh ny se t bin mt ; nu la nam thi phng phap kich lit hn , la ban hay ven qun ln ma ai trc mt mt bai cung co hiu nghim pha giai ngay bc tng v hinh do ma quy dng ln ny .

 

4.- Nha thng co ma quy pha trn noc nha : Thng thi ma ny la vong hn cua ngi thn thuc trong gia inh a qua c tr v , nn xay ra hin tng trn , thi ngi nha chi cn cung kin va t vang bac cu siu la c , ma se khng lam hai n ngi nha ; nu gp ma d thng pha ban mt thi gian dai , sau khi cung kin cu siu cung khng ht , thi ban hay ly bt st to nh nhng hat cat ma rai u ln noc nha cua ban , thi thng hin tng ma pha ny se c hoa giai ngay .

 

5.- Cach hoa giai ang i gia ng gp ma :

                ang i na ng ma ung u gp ma ang i ti  , thi ban chi cn binh tinh tranh khoi no la c , bi vi con ngi trn u co ba im la , hai im la hai bn vai va mt im la trn u , thi thng ma quy khng dam quy pha . Nu ban gp ma d , thi ban co th hit mt hi dai va thi thng vao no se bin i ngay . Nu ma i n t phia sau ban va v vai ban , thi ban hay binh binh , ng quay u lai , cung ng hoi ai o , hay noi gi ht , c gi im ming xem nh khng co chuyn gi , va c th ma i thng con ng cua minh , thi ma se khng lam c gi ban ca .

 

                                             

 

6.- Ban m nu gp mt ngi mc qun ao c xa , ma ngay nay khng co ai mc , thi phai bo chay ngay .

 

7.- Nu ban lai xe ban m , na ng ni vng ve , nu gp mt ngi gia hay mt ngi co c chi va phong thai quai la , ang vy tay nh qua giang xe , thi ban xem nh khng thy gi ht va ban nn chay lun tranh rc ri hay bi ma nhat .

 

8.- ng nn i ai nhng goc tng , nht la nhng goc tng ny a xa cu mc    

       meo ; cung nh m khuya ban ng a ngc cua minh da vao bc tng la se co th d tip dn nhng linh lc xu tim n trong o .

 

9.- Ban m ng mc mau o i ra ngoai , vi mau o se lam ma quy chu y n va se bi choc gheo , cung ng mc en vi ma quy se rt thich nhp vao va i theo .

 

10.- Ban m , nu ban nha mt minh , ma nu cho nha cua ban sua vang ln , ma ngoai ca khng co mt bong ngi nao , hay khng co bong cua con meo hay thu vt nao gn o nao , thi tt nht ban nn m en ln lp tc , hay nht la m ln tt ca en trong nha va m tv ln ngay nha c co sinh khi va tao s an tm cho ban .

 

11.- Nu ban ang mt minh mt ni hoang vng , ma t nhin nghe nh co ai o ku tn ban , va giong ku o khng ln lm va m iu khac thng , thi ban ng bao gi hi ng hoc ap lai , nu khng , no se i theo ban , thi ban se co phin to y .

 

12.- Ban m ni hoang vng , ng nn hut gio , vi se v tinh mang lai xui xeo cho ban o .

 

13.- Khi ban bi chay mau hay t tay , chu y ng bao gi mau ri trn la ang chay .

 

14.- Nhng ngi thng i du lich hay khi i khach san qua m nn lam nhng iu sau :

          Trc khi vao phong , nn  nhn chung trc , nu khng co chung thi hay go ba ting , khi y ca i vao thi nn ep nghing minh ma i vao , y nghia la nu bn trong co ma thi trc nhng ch cho no i ra , sau khi i vao phong thi u tin cn phai m en tt ca cac ni , vao nha cu nhn nc cu cho nhng u cua tri i , khum xung di ging xem co vt gi khac la hay khng , nu co thi hay hoi nhn vin lai lich em i , nu khng an tm thi nn i phong khac , xong m tung mn p giu va p vu u gi ngu cho sach va xua tan nhng gi xui xeo ; ti ngu nn en tao s an tm , khi ngu ci giay hay dep , ng nn ngay ngn , ma nn so le hay xui ngc , hay chic ny xeo chic kia lt ngc lai ,ma se theo hng cua i dep ma i ra hay i vao va vi ngay ngn , no se mang dep cua ban ma i o .

                  Cach th hai : Khi i vao pnong tro , du co ngi hay khng co ngi cung nhn chung hay go ca trc , co nghia la xin cam phin cho ti xin tam tru mt m , nu noi c ting ia phng cang tt , co th noi thm hay nghi trong u khi go ca cung c sau o chun bi mt i dep ngoai ca , cach dep , mt chic hng vao phong mt chic hng mui ra ngoai , nh vy nhng vong linh nu co i vao thi no se theo dep ma i ra Trn u nm mt ly nc co pha mui , vi mui la la , nn ma s la Khi ngu u ng ngu i din vi ca Ti ngu nn ong ca nha cu Toilet lai Khi vao phong ma thy co kinh thanh a sn u ging hay trn k thi ng ng hay di ch no hay thy kinh thanh ang vi tri ang m ra , thi ban cung ng co gp no lai cho ngay ngn la khng nn . o la nhng tp tuc cua nhng ngi i du lich thng lam , nu tin thi co , khng tin thi thi ; tuy nhin y cung la nhng vic nho nht , nu ban lam c nhng iu trn thi cung tao nn tm ly an toan cho ban thi cung tt cho ban thi , ma khng co hai gi .

 

15 .- Khi ban bit nha ban ang mua hay ang mn ma ni y , trc o la nghia ia , co ngi a cht qua , la ni t chc nhng nghi l ma thut , hay la ni hanh quyt tp th hay ti nhn ; thi tt nht la ban nn di nha ngay hay i ni khac ma mn phong khac .

 

16.- Cach i m c an tm : Trc khi i ra khoi nha , ming nim oc ba ln cu chu sau : Tam hng v ngai , Tm canh trng khng , sau o hai ngon tro va ngon  gia dui thng ra va ngon cai e ln hai ngon ap ut va ngon ut a co lai tao thanh kim n ,

                                                    

 

Con tay mt ngon tro va ngon gia co lai va ngon cai e ln hai ngon ny , ngon eo nhn va ngon ut dui thng ra se tao thanh Thn H n ;

                                                  

                                                        

 

nu thng ngay ban co th cung Thn hay Pht , thi trong luc ny ban hay nim hng danh cua cac vi ny , nh vy ban se c che ch ; nu ban khng co tin ngng thi ban co th ngm nhng bai th ni ting trung chinh cng trc cua cac vi anh hung hay chin si ma ban thich , cung co th lam cho ban an tm .

 

 

 

                                       Do ANH SANG T2 UC CHU

                                                              Bin soan

 

                                                 http://www.huyenbihoc.com

 

                              ( Moi trich dich hay copy bai vit trn cn ghi ro xut x )