HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

MAT TONG

                                            CÁC TÀI LỊU V̀ VỎ THỤT ;

             *  ĐỈA DVD :

                        1VT.- ṬP BÀI QUỲN CNG TỰ PHỤC H̉ QUỲN .( H̀ng quỳn , Nói tíng Anh , ́n bản ngoại qúc .1 DVD )  US $38.00

                    

                       2VT.- ṬP BÀI QUỲN CNG TỰ PHỤC H̉ QUỲN .( H̀ng quỳn , Nói tíng Trung Hoa , ́n bản Trung Hoa  .1 VCD ) US$ 17.00

                         


                        3VT- ṬP BÀI QUỲN NGỦ HÌNH QUỲN .( H̀ng quỳn , Nói tíng Anh , ́n bản ngoại qúc . 1 DVD ) US$38.00

                          

                     

                        

   

                                

 


  


                       


                   

           

                                     

 

                          


           5VT.- ṬP BÀI QUỲN H̉ HẠC SONG HÌNH .

( H̀ng quỳn , Nói tíng Anh , ́n bản ngoại qúc . 1 DVD ) US$38.00

     

                  6VT.- ṬP BÀI QUỲN H̉ HẠC SONG HÌNH .

( H̀ng quỳn , Nói tíng Anh , ́n bản ngoại qúc . 1 DVD ) US$38.00

               7VT.-  ṬP BÀI QUỲN H̉ HẠC SONG HÌNH .

( H̀ng quỳn , Nói tíng Trung Hoa  , ́n bản Trung Qúc  .

Có Đọc cu thịu m̉i th́ vỏ .1 DVD ) US$22.00

      8VT.- ṬP BÀI QUỲN THÍT TUÝN QUỲN CỦA H̀NG GIA QUỲN .

        ( Nói tíng Anh) , US $30.00

                         9VT.- ĐẠI ḤI VỎ THỤT BỈU DỈN CỦA CÁC MN PHÁI THÍU LM ṆI NGOẠI GIA CÙNG CÁC MN VỎ THỤT CỦA VỊT NAM , NḤT BẢN & ĐẠI HÀN TẠI PHÁP 1962 .
             ( Tài lịu vỏ thụt quí giá có nhìu đòn th́ bí hỉm của t́t cả các mn phái . ́n Bản trắng đen , nói tíng Pháp . 2 VCD ) . US$ 36.00

 

                        10VT.-  BÁT  QUÁI CHƯỞNG LỤC TḤP TỨ THỦ . ( Nói tíng Trung Hoa .

                                       1VCD .) US$15.00

                         11VT.-  TM Ý LỤC HỢP QUỲN . ( Nói tíng Nḥt bản . 1 VCD .) US 22.00

                         12VT.- LỤC HỢP ĐƯỜNG LANG QUỲN .(Nói tíng Trung Hoa . 1 VCD .) US 17.00

                          13VT.- SONG LUỴN BÁT QUÁI QUỲN .( Nói tíng trung Hoa . 1VCD) US 22.00

                        14VT.- BÁT CỰC QUỲN TINH HOA . ( Tài lịu quí , d̉ xem theo đ̉ tự ṭp luỵn . ́n bản Đài Loan. Nói tíng Trung Hoa .) 2 VCD . US $38.00

                        15VT.- BÁT QUÁI CHƯỞNG ÁO NGHĨA.( Tài lịu quí , d̉ xem theo đ̉ tự ṭp luỵn . ́n bản Đài Loan. Nói tíng Trung Hoa .) 2 VCD . US $38.00

                         

                       16VT.- THÍU LM ṆI KÌNH  NH́T CHỈ THÌN  . Tài lịu ṇi ḅ , có  T̉ Sư  cách khng  phát kình   đ̉ đìu khỉn học vin nhào ḷn và ṭp thít b́ sam . Nói tíng Trung Hoa . 2 VCD . US $38.00

                       17VT.- KUNGFU  TRUNG QÚC ĐẠI CHÍN VỚI CAO THỦ THÁI LAN  . ( Nói tíng Trung Hoa . 3 VCD )US$ 28.00

                         18VT.- TRANH TÀI VỎ ĐÀI TH́ GIỚI QUỲN THỤT THÁI LAN . ( Nói tíng Trung Hoa . 10VCD ). US $80.00.

                          19VT.- ĐẠI ḤI VỎ THỤT TỰ DO SANDA , VỎ ĐÀI QUÝT Đ́U TOÀN TRUNG QÚC . ( Nói tíng Trung Hoa . 3VCD ) . US$ 22.00

                           20VT.- KUNGFU TRUNG QÚC Đ́U VỎ ĐÀI VỚI KICK BOXING MỶ QÚC (.Nói tíng Trung Hoa . 2 VCD ). US$ 18.00

                             21VT.- KUNGFU TRUNG QÚC Đ́U VỎ ĐÀI VỚI THÁI CỰC ĐẠO ĐẠI HÀN  (.Nói tíng Trung Hoa . 2 VCD ). US$ 18.00
                            

                              22VT.- KUNGFU TRUNG QÚC Đ́U VỎ ĐÀI VỚI KHNG THỦ ĐẠO NḤT BẢN  (.Nói tíng Trung Hoa . 2 VCD ). US$ 18.00

                  


                        * CÁC TÀI LỊU V̀ ṂT TNG :( Nói tíng Trung Hoa , Quan Thoại ).

                         1MT.- V THƯỢNG  DU GIÀ TY TẠNG  .( TY VỰC TH̀N CNG .)

                                      ĐẠI SƯ TRƯƠNG HẢI GIẢNG DẠY .( 2 VCD ). US$ 50.00

                         2MT.- PHỤC TẠNG QUÁN ĐẢNH  . ( Lạt Ma Ty Tạng giảng dạy tại tu vịn ở Ty Tạng .Nói tíng Ty Tạng và tíng Trung Hoa )

                                   ( 22 VCD   ) US$155.00

                         3MT.-   MNG SƠN THÍ THỰC ( ́N BẢN ĐÀI LOAN , CÓ GIẢNG DẠY ́N QUÝT )  ( 7 VCD  ) US$ 50.00

                        4MT.- ĐẠI SƯ NAM HOÀI C̀N GIẢNG DẠY TU THÌN ĐỊNH ṂT TNG  .( Tài lịu tu ṭp quí giá của ṃt đời người ) .(  31 VCD ) . US $265.00

                        5MT.- THƯỢNG SƯ TR̀N KỊN DN GIẢNG DẠY TU ṂT TNG  .( 4 VCD )

                                 US $65.00

                        6MT.- LÀM TH́ NÀO Đ̉ TU QUÁN TRONG ṂT TNG .( Thượng Sư Tr̀n Kịn Dn giảng dạy ). ( 2 VCD) . US$ 28.00

                         7MT.- HỌC NG̀I TỈNH TỌA  ( Đại Sư Nam Hoài C̀n giảng dạy ) . ( 1 VCD )  . US $22


* ĐẠO GIA -TU TIN - DƯỞNG SINH - PHÁP THỤT :(Nói tíng  Trung Hoa  Quan Thoại ):

                     1DG.- ĐẠO SƯ TRƯƠNG TÙY GIẢNG DẠY V̀ ĐẠO HỌC , ĐẠO GIA  TRUNG HOA .( 6 VCD  .)  GIÁ : US$38.00

                     2DG.- LẢNH TỤ ĐẠO GIÁO TRUNG HOA GIẢNG DẠY V̀ DƯỞNG SINH VÀ TU LUỴN . ( 2 VCD ) ; US $38.00

                     3DG.-  THAI TỨC PHÁP  LẢ THỊ ( 2 VCD )  . US$ 22.00

                    4DG.- ĐẠO TẠNG  . 5 VCD  ,  ACROBAT FILES  PDF . US 120.00

                    5DG.- VẠN PHÁP QUY TNG .́N BẢN A4 / VN  . PDF FILES . 1 CD . US  50.00

                    6DG.- KỲ MN Đ̣N GIÁP .́N BẢN A4/VN .PDF FILES . 1CD . US . 30.00
                                               

CAC TAI LIEU VE DONG Y :

                     DIA VCD VA DVD BANG TIENG QUAN THOAI :

                                     1.- THUAT KHAM BENH BANG CACH XEM CHI TAY .

                                      2.- THUAT CHAM CUU .

                                     3.- HOANG DE NOI KINH .

                                     4.- THUAT THIET DA - SUA GAN NAN XUONG - SUNG TRAC .

                                      5.- TRI BENH BANG CAO GIO .

                                      6.- TRI BENH BANG GIAC HOI .

                                      7.- TRI BENH BANG AN HUYET O BAN CHAN .

                                      

      CAC TAI LIEU BANG TIENG QUAN THOAI :

                  DIA DVD  & VCD :

                            1.- KY THUAT PHONG TRUNG CUA PHAI TINH DUC MAT TONG AN DO - TANTRA .

                            2.- KY THUAT PHONG TRUNG CUA THUAT TU LUYEN NHAN TIEN CUA DAO GIA TRUNG HOA .

                           3.- THUAT LUYEN THIET DAN CONG - TAP TREO - TANG CUONG VA TAP DUNG Y THUC DIEU KHIEN NHIEP HO TUYEN DONG MO THEO Y MUON .

                    DANH SACH CAC TAI LIEU CHUYEN MON SE CAP NHAT HOA TRONG MOT NGAY GAN DAY .

          MOI THAC MAC VA GIAO DICH ,  XIN LIEN LAC VOI :

                                                        HUYEN NHU .

                                Email : trihue_hanhphuc_khoemanh@yahoo.com.au 


--------------------------------------------------------------------------------------------- 

MUON MUA CAC TAI LIEU TREN XIN VAO PHONG LIEN LAC

MUA RIENG   VA NHAN VAO TAI KHOAN GAN TUONG UNG DE

THANH TOAN  , XONG GHI DIA CHI VA DVD , TAI LIEU DA

THANH TOAN DEN EMAIL : trihue_hanhphuc_khoemanh@yahoo.com.au  ,

TRUNG TAM SE GOI DVD DEN BAN NGAY BANG BUU DIEN .