HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                                 AN TRANG MADALA

 

                 an Trang con goi la Man a La hay an Thanh , la s biu hin y nghia cua Ch Pht B Tac cung tru s . an trang la ni biu hin tri hu cung uy c cua Bn Tn , no cung la ni biu hin chn ly vu tru cua Pht Giao Ty Tang , mt ai vu tru v bin va mt tiu vu tru ni tai cua khng gian tng tc vi diu .Thng qua s quan tng thanh tm , hanh gia t o co th tip nhn c s gia tri cua Bn Tn , t o tip tuc tu tp at n giai thoat vin man va thanh Pht .

                Man a La la mt s sp xp nhng an va hinh anh cua th gii Mt Tng Ty Tang , t o lam biu l ra nhng kha nng v bin trong tim thc cua con ngi ; nhng hinh ve va nhng biu tng cua nhng vi thn hung ac trong Man a La , khng phai la mt s m tin ta dai cua mt nn vn hoa th lu s khai  , ma nhng vi thn ny la nhng ky hiu trong biu tng hoc , nhng ma s bi mt , chung c  tng trng cho nhng trang thai tm ly va nhng tim nng tm linh cua con ngi cung tm linh , v thc tp th cua van hu .

              Man a La la mt hinh anh dung th hin tm linh cua con ngi , ma trong o co cha ng nhng mu dang nguyn hinh  - archetypal images c phong phat ra  t trong chiu su tm thc cua con ngi . Khi hanh gia quan tng n mt trinh nao o , thi trong tm thc ni tai se hin ra nhng mu dang ,  hinh anh , m thanh , nhip iu , mau sc va anh sang c phi hp hai hoa mt cach t nhin . Man a la ngoai phng din my thut tm linh tn giao bn ngoai , bn trong no con la mt dung cu dung lam tiu im cho s tp trung chu y cua t tng , trong phep quan tng thin inh cua Mt Tng .

         Mt nghia cua Man a la , an Thanh , la hanh gia thng qua vic ly hinh tng  binh thng cua ban thn , chung sanh va hoan canh bn ngoai , quan tng thanh hoa thanh mt Man a La , an Thanh  co hinh tng thun khit , thanh thin t o thng hoa , tinh tn at c mt sanh mnh cao thng , tinh hoa thun khit , thanh tu va giai thoat . Mt nghia cua Bn Tn la Pht Tinh thn khit cua con ngi ; con cung in thanh tri trong an Thanh  la biu hin cho hoan canh c tru cua ban thn va moi ngi chung quanh ngoai tai a c thanh thin hoa trong Man a La . Nn ban cht tri tu cua Man a La la ai Lac va Khng Tinh .

                  an trang gm co Nng Tru va S Tru , tc Chu Tn va Ch Pht h thuc ; nh an trang cua Pht A Di a , thi Pht A Di a la chu Tn , con B Tac Quan Th m va ai Th Chi B Tac la h thuc cua Pht A Di a ; h thuc y la thuc chung mt b chung Ch Pht vy .

                an trang s tru cua Pht B Tac , gm co cung in , ni in va ngoai in , ca thanh , tng thanh ......u la nhng biu tng hoc trong s tu luyn mt phap .

              Cung in s tru cua Bn Tn , c goi la Vit Lng Cung , co nghia vt qua tt cac cung in cua th gian , khng th tinh lng c mc trang l ep e huy hoang cua cung in ni an trang ny . Ni in la s tru cua Bn Tn , ngoai in la s tru cua b chung B Tac  ; ca thanh co Minh Vng canh gi ; cac bc tng ngoai thanh c phn ra nhiu tng , thng co cac bc tng  t ai , t , nc , gio ,

la va co tng kim cang trng , biu hin cho s bt hoai ; bc tng xng kh , biu hin cho s v thng ; bc tng hoa sen , biu hin cho s thanh khit ....

             Khi thanh lp an trang , thi cac S Tng a c an bai bn trong ; giup cho hanh gia tu Mt Phap d dang tp trung tm nim quan tng , ma vic quan trng an trang thuc v Y Mt trong tam mt gia tri .

            

             Nhng hanh gia s c mi tu hoc Mt Phap , rt kho tu y mt , vi tm y tan loan , tm vin y ma , khng d ma tp trung t tng ; nn dung an trang giup ho tp trung y tng ; nh quan nhin Ch Pht va B Tac , thm chi quan Minh Vng H Phap gi cng , cung in thanh tri , t o tm y co ni y c va nng ta trong pham vi cua an thanh ; o la cn ban tu quan s cp vy .

               

           Trong hai b Kinh ai Nht va Kim Cang anh cua Mt Tng trn mt giao tng a giai bai tht tng cua cac phap nh : Luc ai T Man a La Tam Mt Thp Tru Tm .....ngoai ra hai b kinh ny cung a giai ro v ai hi bi mt la Thai Tang Gii va Kim Cang Gii Man a La an Thanh an Trang ; trong hai Man a La ny Ch Tn , Chn Ngn , n Kh va cac chung t u khac nhau ...V mt trit hoc Thai Tang Gii ly ai Vin Canh Tri lam ti s , ly Phap Gii Tri lam sau rt ; Trai lai Kim Cang Gii ly Phap Gii Tri lam u tin va ly Thanh S Tac tri lam chung kt .

 

                               ANH SANG T2 UC CHU

                                  Bin soan ngay 29-08-2007.

                                 http://www.kimcanghuu.com

                                 http://www.huyenbihoc.com

                (  Moi trich dich hay copy xin ghi ro xut x nh trn )