HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

 

 

                 MT TNG TY  TANG KHI CNG LUC PHAP .

         ( Hay la sau phap mn tu tp khi cng cua Mt Tng Ty Tang )

      Do Thy Lu ao Ky , phap hiu Cu My Nhn Tng truyn day ...

                               Anh Sang T2 Uc Chu

          Bt u bin soan ngay th sau 12 thang 10 nm 2007 .

                         Danh ring cho cac website sau y :

                          http://www.huyenbihoc.com

                          http://www.thegioivohinh.com

                          http://www.kimcanghuu.com

                           

 

 S bi mt cua Mt Tng ,  la mt s tng ng ; nh mt ngi ang ni xa qu , trong tm nao khi ln mt y nim c bit , va t o phat i mt thng tin ; ngi ang nha , khng thng qua mt dung cu truyn tin nao , ma chi nh tm nao cua minh a cam nhn c thng tin cua ngi kia ngay tc khc , o tc la s tng ng va cung la s bi mt trong Mt Tng ; cung nh s ng dung phat song cua v tuyn in , siu m va bc xa cua hng ngoai tuyn trong khoa hoc hin nay vy ; Mt trong Mt Tng con co nghia la s vi diu thm su bi mt cua Thn Khu Y vy .

 

              Mt trong nhng phng phap tu tri cn ban cua Khi Cng Mt Tng Ty Tang , la phng phap tu luyn Trung Mach , tc Ni Tm B Phap ; ma phap ai Vin Man la mt ai phap ly s tu tp trng anh sang t tinh trong trung mach lam cn ban ; dung V Thng Du Gia Phap thu nhn nng lng cua vu tru , hu tao s tng thng cua Tm hanh gia la Ni Tm B va Tm cua vu tru la Ngoai Tm B , at n cu canh giac ng tri tu v thng va giai thoat vin man .....

             

              Trung mach la mt mach ni lin t huyt Bach Hi trn u,  xung di tn huyt Hi m , hinh dang nh cy lua mach Wheat ; trc trung mach la nhm mach va sau nhm mach la c mach , trung mach nm gia nhm va c mach ; trung mach thng xuyn qua nm trung tm nng lc cua c th : trung tm inh u , trung tm c hong , trung tm bung va trung tm ch kin .

          

              Trung mach la mach quan trong cua sanh mang con ngi , trong o co lu thng mt loai Sanh Mang Khi  , va tuy theo tinh nng cua no , ma trong sanh mang khi gm co Tri Hu Khi chuyn quan xuyn thng tin , tin hiu ; va Cng Nng Khi chuyn quan xuyn iu ng , khng ch , trng sinh hoc bc xa cua ngoai gii , trong Cng Nng Khi gm co tinh cht cua Lc Thanh Quang va in Trng .....Con Tri Hu Khi san sanh ra Tu Quang , ma phai Ninh Ma goi la Pht Tinh .

        

              Trung mach lai chia ra nhiu nhanh mach to nho khac nhau ; cac mach to , co khoang 2400 mach ...., phn b song hanh theo mach mau i khp c th , trong trung tm cua cac mach to ny la cac vi mach nho , co ng kinh khoang 1/100 cua si toc , chi khi nao hanh gia at n canh gii cua Tri Hu inh , thi mi co th lam thng c cac mach vi t ny . Sau mt thi gian dai , nh s tp luyn kin tri khi trung mach , trong luc thin inh , phan quang ni chiu , tm nhan cua hanh gia se cam nhn va thy c ni bung cua hanh gia huyt Khi Hai , co mt qua cu tron mau o choi sang , y la s tp trung anh sang cua T Tinh , qua cu ny c goi la Qua Cu iu Khin Sanh Mang cua con ngi , hay Sanh Mang Cu . Khi bung cua hanh gia co cam giac u ln mt cuc nh trai banh nho , thi hanh gia co th dung y nim , a qua cu o ny i ln u va xut ra ngoai nhp lam mt vi Minh im bn ngoai , sau o dung y nim thu hi tr v vi tri cu . n y la hanh gia a tp thanh cng giai oan s cp . Qua Cu o ny con goi la T Tanh Pht , nh kinh Kim Cang co noi :

                                   

                                    Nu ly Sc thy Ta

Dung m thanh cu Ta

                                     Ngi y theo ta ao

                                        Chng th thy Nh Lai

 

              Do o , nu ngi nao cu phap bn ngoai thn cua minh , la ma ao ; vi Pht Tanh tai trong Tm cua con ngi , ma con ngi khng th tim cu ni nao khac c ; Anh Sang cua Tri Hu tai trong tm cua con ngi , ma con ngi cn ren luyn thn tm cua minh , vi  Qua Cu Sanh Mang bn trong thn ngi la Pht Tanh Nh Lai .

Va tm thn cua con ngi , la ni con ngi ren luyn c khai m Tu Giac va thanh Pht , tc la co c tri hu v lu vin man va tim nng cua con ngi c khai m , ma c ung dung khp moi phap gii .....o mi la s tu luyn khac nhau gia khoa hoc tm linh va m tin , giao iu , di oan vy ...

 

             n Quyt trong Khi Cng Mt Tng Ty Tang c chia ra lam hai loai : Phap n va Tng n .

             Phap n  rt bi mt , khng c truyn ra bn ngoai ; con Tng n thi co c s trn Kinh Mach ng Y , khi hanh gia bt n , thi trng bc xa quang t , sinh hoc se i theo n quyt ma i vao c th theo ng 12 kinh mach , giup cho hanh gia khai thng kinh mach , iu tit nng lc ni thn hay phong phat nng lc ra ngoai va thich ng vi ngoai gii .

             Do o , Khi Cng Mt Tng Ty Tang ,  thng qua iu Thn Kt n va Quan Tng  ; dung nim lc iu ng ni khi va anh sang trong c th , lam phat sanh tac dung , khin cho dng khi trong thn ngi manh ln , kin toan va n dng ngu tang , luc phu ; hanh gia , nh thng qua luyn khi va luyn y , ma Tinh c y , khi huyt c sung tuc , tinh thn c minh mn , khoe manh , t o  tm thn c tr thanh thn Kim Cng Bt Hoai ...

         Khi Cng Mt Tng Ty Tang , t xa chi c mt truyn bn trong ni b ma thi ; tai Ty Tang , khi mt ngi xut gia va tu hanh , sau o c tr thanh mt vi Lat Ma , khng phai ai cung hoc c ht mt phap cua Khi Cng Mt Tng Ty Tang .

        Khi mt vi nao c mt truyn cng phap , thi cn phai thng qua mt nghi thc Quan anh , c t chc rt la long trong , ri sau o mi c mt truyn , cng phap cua giai oan mt , sau o phai thng qua ba nm , ba thang va ba ngay , thi mi i cu hoc phap k tip ....a s , chi hoc c cac phap Vin Man Th Thanh Tu cac   giai oan quan anh cua mt va hai .... Con cac phap thuc giai oan quan anh cua ba va bn , rt it ngi c truyn thu mt phap cua Vin Man Th Thanh Tu ny ...

       Nu tach Khi Cng Mt Tng Ty Tang ra khoi tn giao , thi vn Quan anh , nhin goc khi cng hoc , chu yu la nhn t cua s phong phat khi va trng sinh hoc thng tin cung ngoai lc cua vi Thy Kim Cang Mt Tng , lam kich phat ni lc trong thn tm cua hanh gia thu nhn quan anh .....S tu tp trong Mt Tng Ty Tang , rt coi trong s tng ng cua vi Thy Kim Cang , nh o ma ni tm cua hanh gia cn c s kich phat ngoai lc n t vi Thy Kim Cang ny .

         Nu , hanh gia hoc Khi Cng Mt Tng Ty Tang , thi se nh vi Thy Kim Cang quan anh , sau o truyn thu cng phap , s quan anh cua vi Thy Kim Cang Mt Tng Khi Cng ny , la s quan anh co tinh cht cua khi cng , ch khng phai s quan anh co tinh cht cua mt nghi thc tn giao ,  nh Mt Tng Ty Tang thng lam theo truyn thng tn giao cua Pht Giao Ty Tang .....

              Cng phap cua Khi Cng Mt Tng Ty Tang gm co :

-         Cng phap Tam Nghip Thanh Tinh Quan .

-         Lin S Cach Tng Trng Tho Cng phap .

-         Bao Binh Khi Cng .

-         Cu Tit Pht Phong .

-         Phap Lun Thng Chuyn Cng Phap .

-         ai Vin Man Cng Phap .

 

 

 

Con tip .....