HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

 

  NGU HANH AN QUYET TRONG VO THUAT

                                   NOI DUNG BAI GIANG BANG AUDIO

                           ( CAC BAN CO THE DUNG MAY CASSETTE THAU LAI DE GIU NGHE LAI )

                                      HAY NHAN VAO NUT PLAY BEN DUOI DE NGHE BAI GIANG

                                           https://webzoom.freewebs.com/thanthong/NGU HANH AN CUA NHA VO THUAT.mp3