HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                               

 BÍ MẬT CỦA SỨC MẠNH SIÊU LINH

ỨNG DỤNG TRONG VỎ THUẬT .

(  TỈNH TỌA – QUÁN TƯỞNG –  CỬU TỰ ẤN QUYẾT –  NGỦ HÀNH ẤN  )

 

MỤC LỤC :

 

1.- Sự liên quan giửa khí lực và hai bàn tay xử dụng trong ấn quyết .

2.- Sự liên quan giửa kinh mạch huyệt đạo trong việc lay động co duổi các ngón tay , trong lúc tập Thiếu lâm Nhất Chỉ Thiền ,Không Kình Khí Công .

3.- Ban Chỉ Pháp ; Phương pháp lay động và co duổi các ngón tay , trong việc tập luyện nội khí cho thân thể .

4 .- Ngủ Hành Ấn của nhà Vỏ Thuật Gia .

5.- Thần chú ( Jumon ) và Ấn Quyết ( Ketsu ) .

6.- Mật nghĩa của Ấn Quyết .

7.- Cửu Tự Ấn Quyết Nhật Bản ( NIN-PO MIKKYO .) :

           ẤN QUYẾT VÀ CÔNG DỤNG CỦA CỬU TỰ ẤN QUYẾT :

                - RIN ( LÂM )

                - PYO ( BINH )

                - TOH ( ĐẤU )

                - SHA ( GIẢ .)

                - KAI  ( GIAI )

                - JIN  ( TRẬN )

                - RETSU  ( LIỆT)

                - ZAI  ( TẠI )

                -ZEN  ( TIỀN )

 

8– THẬP TỰ QUYẾT ( JUJI NO HO ) .

9     – CỬU TỰ CHÂN NGÔN BÍ PHÁP .

10  .-NHỮNG GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN HUYỀN LINH CỦA NHÀ VỎ THUẬT  GIA :

              - Một sức lực mạnh mẻ

              - Một trí óc thông tuệ

              - Luật thăng bằng .

              - Luật trung hòa cực tận.

              - Luật phản hồi .

              - Luật thay đổi .

              - Một tấm lòng gan dạ.

              - Khả năng giử im lặng , bí mật tuyệt đối .

 

11 .- Hoàng đế Nội Kinh .

12 .- Khí Công : Phương Pháp Điều Hòa Hơi Thở – Sự tập trung Nội Lực và Khí Lực .

13 .- CÁC TRƯỜNG PHÁI VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP CỬU TỰ ẤN QUYẾT :

           - Chín huyền năng của Cửu Tự Ấn Quyết – KUJI KIRRI : Sức mạnh bên trong và bên ngoài ; Phương pháp điều chỉnh cơ thể ; Chín cấp bực của năng lực ,

                       - Trường phái thứ nhất .

 

- Trường phái thứ nhì : Ý nghĩa và Cách bắt ấn , vẻ bùa , quán tưởng tuần tự Cửu Tự Ấn Quyết .- Những bài tập chuyển tiếp kết thúc – Ý nghĩa của những từ ngữ được dùng cho mổi ấn quyết , trung tâm năng lực .

 

                 - Trường phái thứ ba : Cửu Tự Hộ Thân Pháp : Lâm  ( Độc Cô Ấn )  – Binh  ( Đại Kim Cang Luân Ấn ) – Đấu ( Ngoại Sư Tử Ấn ) – Giả ( Nội Sư Tử Ấn ) – Giai ( Ngoại Phược Ấn ) – Trận ( Nội Phược Ấn )  – Liệt ( Trí Quyền Ấn ) – Tại ( Nhật Luân Ấn ) – Tiền  ( Ẩn Hình Ấn ) .

         

- Trường phái thứ tư :

Cửu hội Mạn Đà la – Chín giai đoạn tu tập niệm lực của Mật Tông Nhật Bản : Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội ; Giáng Tam Thế Yết Ma Hội ; Lý Thú Hội ; Nhất Ấn Hội ; Tứ Ấn Hội ; Cung Dưởng Hội ; Tam Muội Gia Hội ; Căn Bản Thành Thân Hội .Bổ túc về phương pháp tập Cửu Tự Ấn Quyết của Ông Đồng Sơn Thanh Tùng thuộc Mật Tông Nhật Bản .

 

14 .- Mật Tông Đại Thủ Ấn Và Kinh Mạch

 

15 .- BÍ MẬT BÊN TRONG THÂN THỂ CON NGƯỜI VÀ ẤN QUYẾT MẬT TÔNG .

 

16 .- XỬ DỤNG CỬU TỰ ẤN TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP :

         Cách  xử dụng Cửu Tự Ấn Quyết trong các trường hợp sau đây :

        - Khi gặp chuyện đại sự , mà tinh thần hoang mang lo sợ.

             - Khi đi lạc trong thâm sơn cùng cốc , sương mù vây phủ , không định được phương hướng .

             - Khi gặp phải bị người dùng dao gậy đánh .

             - Khi vết thương bị ra máu .

 

 

 

 

             MỤC LỤC ĐỒ HÌNH MINH HỌA CỬU TỰ ẤN QUYẾT .

              ( Hơn 83 bức hình có giải thích chi tiết đầy đủ )

 

1.- Cửu tự Ấn Quyết của chi nhánh Mikkio thuộc phái Mật Tông Phật Giáo Nhật Bản  , do Sát Thủ Ninja xử dụng .

2.- Sự liên quan giửa bàn tay và kinh mạch huyệt đạo .

3.- Sự liên quan của chân tay và kinh mạch , huyệt đạo , nội tạng .

4.- Các kinh mạch và huyệt đạo được dùng khi bắt ấn quyết của lưng bàn tay

5.- Các kinh mạch và huyệt đạo được dùng khi bắt ấn quyết của trong bàn tay .

6.- Các huyệt đạo của cánh tay .

7.- Nhâm mạch kinh .

8.- Đốc mạch kinh .

9.- Sự tuần hoàn của 14 kinh mạch huyệt đạo – Trực diện ..

10.- Sự tuần hoàn của 14 kinh mạch huyệt đạo – Trắc diện .

11.- Sự tuần hoàn của 14 kinh mạch huyệt đạo – Hậu diện ..

12.- 12 huyệt đạo của Thủ Thái Âm Phế Kinh .

13.- Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh .

14.- Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh .

15.- Thủ Khuyết Âm Tâm Bào Lạc Kinh .

16.- Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh.

17.- Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh  .

18 .- Ngủ Du Huyệt và giải thích .

19.- Các nguyên Huyệt của cơ thể .

20.- Kinh ngoại kỳ huyệt của hai bàn tay .

21.- Thủ đồ liên quan đến thiên cang , địa chi , kinh mạch , huyệt đạo và các tính .

22.- Tương quan ngũ hành và kinh mạch ở hai bàn tay .

23.- Sự liên quan giửa nội tạng và hao bàn tay trong đấm bóp trị liệu .

24.- Dụng cụ của sự nhận thức những tri gíac tinh thần .

25.- Trung tâm năng lực , tuyến nội tiết , kinh mạch , tam mật gia trì – ấn quyết .

26.- Bản đối chiếu trung tâm năng lực của cơ thể và những liên hệ mật thiết

nội tại .

27.- Hệ thần kinh nảo tủy .

28.- Hệ thống thần kinh thực vật .

29.- Sự tuần hoàn của dịch nảo tủy .

30.- Các bộ phận của  nảo bộ .

31.- Định vị nảo bộ ..

32.- Cơ chế của Hạ Khâu nảo – Hypothalamus.

33.- Hạ Khâu nảo và các hạch tế bào .

34.- Tuyến Thông và Tuyến Yên .

35.- Tuyến Nảo Thùy và Thể Lam .

36.- Ngũ hành Ấn của nhà vỏ thuật .

37.- Nội cảnh đồ .

38.- Thiên cang và Địa chi .

39.- Huyệt đạo của mặt trước và mặt sau chi trên của cánh tay .

40.- Các huyệt đạo của bàn tay .

41.- Những vùng tương ứng giửa nội tạng và bàn tay .

42.- Cách cắt , vẻ bùa Cửu Tự của Đông Mật Nhật Bản .

43.- Ngũ hành – huyệt đạo và thời gian .

44.- Cửu tự ấn quyết .

45.-Con người và các trung tâm năng lực .

46.- Biểu đồ phân phối năng lực mặt trời và các trung tâm năng lực của cơ thể .

47.- Các tuyến nội tiết chánh .

48.- Năng lực mặt trời – năng lực mặt trăng .

49.- Trung tâm năng lực và hệ thống thần kinh .

50.- Liên quan giử nội tạng và hệ thống thần kinh .

51.- Liên quan giửa cột xương sống , ngũ hành và 12 cung hoàng đạo Tây Phương .

52.- 12 cung hoàng đạo Tây Phương và 12 con giáp Đông Phương .

53.- Bản đồ đường phân phối năng lực tại các trung tâm .

54.- Vị trí của các tuyến nội tiết , các trung tâm năng lực và sự huyền bí của luồng hỏa hầu trong cơ thể .

55.- Sự tương quan giửa các luân xa và ngũ hành .

56.- Tất cấp phù đồ trong thân con người .

57.- Bảy trung tâm năng lực của con người .

58.- Những đường kinh mạch chính ở đầu con người .

59.- Những đường phân nhánh của mạch giửa được phân bố trên đầu .

60.- Đường năng lực giửa trung mạch , đi từ luân xa xương cùng lên đến đỉnh đầu .

61.- Bản đồ giải thích các đồ hình ,thần tính được biểu hiện trong luân xa thứ nhất ở xương cùng .

62.- Bản đồ giải thích các đồ hình ,thần tính được biểu hiện trong luân xa thứ nhì ở rún .

63.- Bản đồ giải thích các đồ hình ,thần tính được biểu hiện trong luân xa thứ ba  ở Lá lách .

64.- Bản đồ giải thích các đồ hình ,thần tính được biểu hiện trong luân xa thứ tư ở tim .

65 .- Bản đồ bổ túc , giải thích các đồ hình ,thần tính được biểu hiện trong luân xa thứ tư tim .

66.- Bản đồ giải thích các đồ hình ,thần tính được biểu hiện trong luân xa thứ năm ở cổ .

67.- Bản đồ giải thích các đồ hình ,thần tính được biểu hiện trong luân xa thứ sáu ở giửa hai chân mày .

68.- Bản đồ bổ túc  giải thích các đồ hình ,thần tính được biểu hiện trong luân xa phụ soma .

69.- Hình hoa sen và các thần phóng đại của luân xa phụ soma trên trán .

70.- Giải thích luân xa phụ soma .

71.- Vị trí những luồng sinh khí lực trong cơ thể .

72.- Tương quan giởa hai phần bán nảo và hế thống hô hấp .

73.- Tương quan của hai luồn năng lực âm dương với mủi và con mắt thứ ba .

74.- Liên quan giửa hình thể của khí thở ra và ngũ hành .

75.- Ngũ hành và sự tương quan với các luân xa .

76.- Bản tương quan với ngũ hành và con người nội tại .

77.- Ba luồng sinh lực có biểu hiện là dương căn nam tại ba vị trí trung tâm năng lực của con người .

78.- Chủng tử âm thanh của 7 luân xa .

79.- Ấn quyết tại mổi luân xa theo truyền thống Mật Tông Ấn Độ .

80.- Cá tính của các luân xa được động vật hóa .

81.- Luân xa – ngũ hành và những đặc tính động vật hóa được chế ngự .

82.- Đặc tính của ngũ hành trong các luân xa .

83.- Thức giác của con người , tùy theo ảnh hưởng của ngũ hành , hơi thở , năng lực và nghiệp lực , mà trụ lại tại mổi luân xa khác nhau , hay ở mổi cỏi mà có các trạng thái sinh hoạt , ý thức khác nhau tại mổi luân xa trong lúc thiền .Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!               Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!              Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!