HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                                 S TN TAI CUA LINH HN .

 

                     Con ngi sau khi cht linh hn co tn tai hay khng ? Ma quy la gi ?

                                

                          Tht s , khi con ngi cht ri , thi linh hn cua ngi cht , ngi binh dn thng goi la ma hay quy , tuy theo mc linh thing , hin hay d cua no ; S tng quan cua Linh Hn va th xac cung nh s tng quan  cua lan song in t va chic may radio . Linh hn cung la mt loai t trng , nhng lai la mt loai t trng co ky c , noi cach khac Linh Hn la mt phc hp cua mt loai Trng Sinh Thai + Trng Thng Tin ....Linh Hn va Th Xac co mt s lin quan mt thit vi nhau khi con ngi con sng ; Thn Th c xem nh la mt dung cu , mt phng tin , nh la mt chic xe , mt con nga dung cho Linh Hn x dung th hin , sinh hoat tai coi trn gian hay tai th gii vt cht cua chung ta ; va ngc lai  Linh Hn phai da vao Th Xac tn tai coi trn , nhng s tn tai cua cac khi quan la giup cho thn th c bao tn va c khoe manh , nh th ma Linh Hn c th hin qua th xac ny vy .

                                                        

                                                            

            

        S hinh thanh cua Linh Hn  

 

                                                                                                           

                         Khi bao thai con trong bung me , trong ba thang u , thi linh hn con yu , co th noi la khng co ; Linh Hn hinh thanh bt ngun t s hoat ng cua nao b va cac dich th trong c th ( ma chu yu la mau  va cac dich th ny u mang theo no nhng hat in Ly T ) . i vi tt ca cac loai ng vt sau khi cht i , thi linh hn cua no u tn tai , tc la nhng sinh vt co s hoat ng cua in Ly T bn trong thn th thi u hinh thanh nhng dong in lu trong o , ma khi co nhng dong in chay nh th trong thn th cua no , thi se co t trng san sinh ra .

                                                              

          Bao thai sau ba thang , thi ai nao cua bao thai dn dn ln ln va lng lu thng mau cua ngi me va bao thai cung tng ln va t o Linh Hn cua a be dn dn c hinh thanh . Mt a be khi mi sanh , thi thn th rt nhay cam vi cac rung ng vi t v hinh chung quanh ; do o , nhiu a be di khoang sau tui thng trng thy ma quy , cac linh hn cung quanh no , nhng a be ny chng nhng trng thy bng mt thng , ma linh hn cua no co th giao tip vi cac linh hn ny na ( Nhng a tre di ba tui thi nhan lc cua no rt gn ) . Luc ny thi Linh Hn va Th Xac cua a be chi mi va kt hp mt cach  long leo , nn Linh Hn a be thng bi phn ly , mt hn hay git minh vi nhng ting ng ln hay nat n chi mng cua ngi ln .

 

S trng thanh cua Linh Hn :

                

                       Khi thn th a be dn dn trng thanh , thi Linh hn va Th Xac c kt hp lai mt cach cht che ; tt ca ky c cua con ngi la do Linh Hn ct gi , ma nao b cua con ngi chi ng vai tro mi gii va no bt u co s tac dung , tng t nh bt t trng cua phn cng ( hard drive ) cua may vi tinh va nhng d liu cua thng tin ( data ) vy ; nhng chung hoan toan khng ging nhau ; vi Linh Hn khng phai hoan toan da vao ai nao tn tai , ma no co mt phng thc tn tai c lp ring bit cua no nh hinh thc cua mt trng sinh thai ky c ring . Trng sinh thai ny va  ging nh mt ai iu khin phat song v hinh c lp t xa ( Remote control ) iu khin ngi may Robot tn tin la th xac cua con ngi , no lai  va ging nh mt ai phat song truyn hinh TV v hinh c lp  , no luc nao cung phat song , ma ai nao nh  la mt b may TV truyn hinh tip nhn lan song ny , lam hin thi nhng sng ng hinh anh va m thanh trn man anh  vy .

                                                      

                      Do o , nu ai nao khng co s cu tao tng ng thich hp tip thu va lu gi nhng tin hiu va thng tin cua Linh Hn , thi ngi o se tr nn n n , ngu si , kem s thng minh ,  lanh li . Nu ky c c cho  nh mt tm man che phu ln ai nao ,  nh mt s nha khoa hoc nhn inh ,  thi tai sao tm man ky c cua nhng ngi n n , khng thng minh nh ngi binh thng ? Co nha khoa hoc thi nghim va cho rng , nng lng cua c th san sanh ra do con ngi mi ngay n ung , nng lng ny rt ln , no vt xa mc tiu thu do thn nhit cua con ngi x dung , vy thi s nng lng thng d o , no tht thoat i u ? Cu tra li la s nng lng o a c ai nao tiu thu dung vao vic phat song sinh in t ra ngoai , tc ai nao dung s nng lng o t duy va duy tri sinh hoat cua c th trong sinh hoat hng ngay . Co ngi hoi , tai sao ti khng bt c lan song sinh in t o ? thi ta hay xem tip phn sau .

          

  S phn ly cua Linh hn va Th Xac :

 

                                    

                                             

                        

                         Khi khi quan cua con ngi bi h hai hay c th bi gia yu , khng th san xut y u nng lng cho c th , thi linh hn va thn xac se cach ly , tc c th cht trc va sau o linh hn mi ri khoi th xac ; ma khng phai vi linh hn ri khoi th xac trc , ri sau o th xac vi th  ma bi cht i . Linh hn sau khi ri khoi th xac no vn tip tuc tn tai c lp di mt dang nng lng vi t tng hp v hinh cua  trng sinh thai va trng mt ma thng tin , ky c ca th cua ngi o , trong khng gian ; khi mt ngi nao co nhng cu truc c th va ai nao ging vi cu truc thn th va ai nao cua ngi a cht trc o , thi ngi ny se bt c trng nng lng tng hp ny , hay noi cach khac la trng nng lng tng hp ny se bi thn th va ai nao cua ngi ny hut vao ; ma hin tng ny ngi ta cho la ngi o bi ma nhp ; do o nhng ngi bi ma nhp thng bit rt ro rang nhng bi mt cua ngi a bi cht trc o , do ky c cua ngi ny c linh hn cua ho lu gi , nay co dip hin hin ra mi gii cua c th cua ngi bi linh hn ny nhp vao .

 

                                                           

             Co ngi hoi rng , xa nay co rt nhiu ngi cht , nh vy , th gii ny co rt nhiu ma quy va ma quy khp moi ni ? Nhng s vic khng phai nh th , vi ma quy la mt loai nng lng t trng , khi no bi mt nng lng  t trng khac manh hn , thi no se bi anh tan nat ; thi du nh khi tri co sm set ln , va san sinh ra mt t trng ln hn no ; do o , co nhiu ma quy hay linh hn a bi tiu dit .

 

                                                      

                                                   

                        

                Linh Hn co s hoat ng cua no ; khi c th cua chung ta nghi ngi , thi linh hn khng co nghi ngi , no bay i khp ni ma khng cn s giup cua th xac , nhng nhng s kin du hanh ny khng c ai nao cua con ngi ghi nhn va lu gi mt cach ro rang , nn nhiu khi con ngi i n mt ni nao o , thi cam thy , hinh nh ni ny minh a co n qua ri vy .

 

                                        

 

               Th gii la do vt cht tao thanh , trong o bao gm khng  gian nhiu chiu o , va linh hn ; ma ma quy , linh hn va khng gian nhiu chiu cung la mt loai vt cht ma con ngi khng th  trng thy c ; trong tng lai khi khoa hoc a nhn bit va x dung c trng tng hp c bit cua linh hn ny , thi ngay o lich s cua th gii nhn loai se co mt cuc thay i cai cach to ln .

 

                                  Do :   ANH SANG T2 UC CHU

                                  Bin soan ngay 08 thang 07 nm 2007

                                        http://www.huyenbihoc.com

                                    

                   ( Moi s trich dich hay copy bai vit trn  xin ghi ro xut x .)