HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                      BÍ KIẾP

THÂU HỒN ĐOẠT PHÁCH BÍ TRUYỀN
Thuật thôi miên , ngày xưa tại Đông Nam Á , người ta gọi là thuật thâu hồn , còn thuật thu hút lấy thể phách hay năng lượng của người khác thì gọi là đoạt phách .....

Các sách vở tài liệu xưa nay có được bằng tiếng Việt về thôi miên , chỉ là những sách phiên dịch ra từ sách ngoại ngữ Anh , Pháp , Đức .....Các tài liệu sách vở nầy chỉ là những sách cơ bản và không chuyên môn ....nên người sở đắc những tài liệu nầy , đa số chỉ hiểu được những điều cơ bản về thôi miên mà thôi ......

Còn những tài liệu sách vở về thôi miên Đông Phương chỉ lưu truyền và giảng dạy trong nội môn mà thôi ......qua sự tiến bộ của khoa học kỷ thuật ngày nay , cùng sự cởi mở về tâm linh trên toàn thế giới , các vị Thầy và các tài liệu sách vở về loại nầy lần lượt xuất hiện , và những người hâm mộ và tạo được duyên cho mình , đả có cơ hội học và biết được những bí thuật nầy .....

Bí kiếp , Thu Hồn Đoạt Phách Bí Thuật là môn học bí truyền của Đạo Gia Trung Hoa , chưa từng được phổ biến cho những người ngoại môn ......; Nay quyễn sách nầy được hân hạnh giới thiệu đến giới ái hửu Huyề̉n Môn Việt Nam , đặc biệt là những bạn yêu thích thôi miên muốn nâng cao kiến thức và khả năng chuyên môn của mình , để có thể xử dụng bí thuật nầy trong các công việc cần thiết theo nhu cầu của mình ....

Sau khi sở hửu được bí kiếp , Thu Hồn Đoạt Phách Bí Thuật nầy , các bạn sẻ ngạc nhiên , về cách luyện tập hoàn toàn thuần túy thực dụng của Tiên Đạo và học trình vi diệu không ngờ đến của Đạo Gia Trung Hoa về thuật thôi miên .

Chúc các bạn tinh tấn và thành công trên con đường huyền môn đầy phong phú và hứng thú ....


Tâm Linh Huyền Đạo
http://www.huyenbihoc.com

Ngày xưa tại Đông Phương , thuật Thôi Miên người ta gọi là Thuật Thâu Hồn hay thuật Nhiếp Hồn , thuật nầy có thể hoàn toàn khống chế một cách hửu hiệu tâm lý và hành vi của kẻ khác , uy lực thần kỳ của thuật nầy đả khiến cho người ta phải kinh ngạc và hiếu kỳ ; Do đó , thuật Nhiếp Hồn nầy , được tôn xưng là Ma Pháp trong Ma Pháp , Vương trong Vương vậy .....


Những năm gần đây , thuật thôi miên đả được giới y khoa xử dụng một cách rộng rải trong trị liệu và được nhiều người biết đến . Những người chưa biết nhiều về thôi miên , cứ cho rằng thôi miên là một cách đưa người ta vào giấc ngũ ....Nhưng thật tế , thuật thôi miên là một thuật có thể đưa tâm thân của người khác đi vào trạng thái thụ động , tư duy và hành động của người nầy mất đi tính chủ động , ý thức chủ quan hoàn toàn biến mất , chỉ còn hoạt động của tiềm thức và vô thức tuyệt đối tuân theo sự chi phối và mệnh lệnh của người chủ thôi miên họ mà thôi ....mặc dù , có sự ồn ào và cảnh vật của môi trường chung quanh , nhưng chúng không gây nên một kích thích nào ả̃nh hưởng đến người bị thôi miên , và người bị thôi miên luôn giử sự cảm ứng tương giao với nhà thôi miên họ mà thôi , nhà thôi miên chỉ cần một lời nói nhỏ nhẹ , một cử chỉ đơn giản hay một ánh mắt dịu dàng , cũng có thể là mệnh lệnh khẩn cấp tức thời gây nên một sự phản ứng mà người bị thôi miên cần phải tuân theo ngay tức khắc , nhà thôi miên có thể sai khiến người bị thôi miên , làm tất cả những điều gì mà y muốn , kể cả các việc người bị thôi miên , trong lúc thường không muốn làm , nay cũng không thể từ chối được .........

Nhà thôi miên mang một cái ghế đưa cho người bị thôi miên , bảo là đây là cô vợ của anh ta , bảo anh ta ôm và hôn lấy , người bị thôi miên thi hành ngay như thật mà không một lời từ chối ; Nhà miên bảo anh đang ở bắc cực lạnh lẻo , người bị thôi miên liền run lập cập và nổi da gà vì lạnh ngay ; Nhà thôi miên nói anh bị điện giựt , người nọ liền co rúm thân thể run lên như đang bị điện giựt đau đớn , cho đến cả việc nhà thôi miên có thể biến người nam ra nử hay một người nữ ra nam , hay biến người ra thú vật là chuyện dể là̉m như trở bàn tay vậy .......

Ngoài ra , thông qua trạng thái bị thôi miên , người bị thôi miên có thể bộc phát ra nhiều khả năng ngoại cảm , đặc dị công năng và có thể làm được những hiện tượng siêu thường , sản sinh những công năng thần kỳ , đặc biệt là ở lảnh vực y học trị liệu , kết quả rất là khả quan , nhiều khi không cần uống thuốc ......, một số bệnh ngặt nghèo cũng có thể qua khỏi ....

Link để sở hửu bí kiếp trên :

http://www.huyenbihoc.com/bikiepthauhondoat.htm

MỤC LỤC

Lời nói đầu ...................trang 5

Bùa Chú ................trang 14

Bùa ....................trang 19

Chú Ngữ ..................trang 19

Niệm Lực .......trang 24

Ấn quyết .....................trang 24

Hồn ....................................trang 27

Âm Thần ................................trang 27

Dương Thần ..........................trang 28

Phách ..................................trang 28

Tiểu Châu Thiên .....................trang 28

Phần tập Tiểu Châu Thiên cơ bản – Nội Châu thiên ........trang 29


Bài tập Ngoại Châu Thiên.....................................trang 31

PHẦN CHÍNH TU LUYỆN THÂU HỒN ĐOẠT PHÁCH BÍ TRUYỀN

Cách tạo nước Linh Thủ ( Phù , Chú , Ấn Quyết ) ; Cách dùng cho sáng tối khác nhau ................................trang 33

Những điều cần chú ý..............................trang 43

Bài tập Tiên Thiên Tác Lực Điểm ( Tu luyện chú ngữ )........................trang 47

Luyện tập Tiên Thiên Quảng Đại Hóa ; Tập Tiên thiên tác lực điểm đến ngày thứ 7 rồi , thì là bắt đầu tập cho đến ngày thứ 15 , trong lúc tập tiên thiên tác lực điểm ta tập thêm vào tiên thiên quảng đại hóa , mục đích giúp Linh Động khếch đại đến toàn thân ...............................trang 48

Tập luyện TIÊN THIÊN TRƯỜNG LỰC , Khi tập luyện Tiên Thiên Trường Lực , ta cần phải dựa vào hình bùa và chú ngữ , lấy Tiên thiên lực phóng ra ngoài thân ta , ra đến hoàn cảnh chung quanh , để nó có tác dụng tạo ảnh hưởng lên người khác .
.........................trang 49

THẤT TINH CƯƠNG ĐẨU BỘ , GIA TRÌ TIÊN THIÊN TRƯỜNG LỰC , Tay bắt ấn quyết , Bộ pháp và chú ngữ; Tu luyện Thất Tinh Cương đẩu bộ pháp , hổ trợ gia trì thêm cho sự tu luyện trường năng lực Tiên Thiên , ( Chú ngữ , bộ pháp , khẩu quyết , thủ ấn ) chỉ tu luyện ban đêm , ban ngày cấm luyện .....................................TRANG 55


Tu luyện Cửu Cung Bát Quái Bộ , gia trì cho sự tu luyện trường năng lực Tiên Thiên ; ( Chú ngữ , bộ pháp , khẩu quyết , thủ ấn ) chỉ tu luyện ban đêm , ban ngày cấm luyện .............trang 59

TẬP NÓI CHUYỆN KHUẾCH ÂM BẰNG BỤNG ..............trang 64

PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN MÊ TÂM NHẢN .

Tập nhìn đèn.

Phương pháp quán tưởng

Cách viết chử bằng mắt

..................................................trang 65

SỰ VẬN DỤNG HÌNH CHỬ BÙA VÀ BÍ LUYỆN, phương pháp bí luyện .............trang 66

BÍ LUYỆN ẤN QUYẾT VÀ CÁCH XỬ DỤNG

Ấn quyết Thôi Miên .

......................................trang 66

CHÚ NGỬ THÔI MIÊN...........................trang 75

THỬ LỰC , ba giai đoạn thử lực..................................trang 75

KỶ THUẬT ỨNG DỤNG CAO CẤP CỦA THÂU HỒN ĐOẠT PHÁCH BÍ THUẬT.............trang 76

CÁCH THỂ THẦN GIAO ĐOẠT PHÁCH BÍ THUẬT..................trang 76

Kinh Nghiệm luyện tập đoạt phách của một hànhgiả.............trang 78

VIỂN LY KÍCH PHÁT XUÂN TÌNH TƯƠNG TƯ BÍ THUẬT

Kỷ thuật đối mặt - Phương pháp song luyện hai cơ thể tiếp xúc với nhau ................trang 83.
Phương pháp song luyện hai cơ thể cách xa nhau...................trang 88
Kinh nghiệm của một người xử dụng pháp viển ly hưng phấn..............trang 91

DƯỢC CÔNG MÔN ĐOẠT HỒN BÍ THUẬT : Ngoài những phương pháp dùng bùa chú , tâm lực và niệm lực để thâu hồn đối phương , Đạo Gia còn bí mật dùng dược vật , thuốc men để làm cho đối phương mê mẩn tâm thần , hồn phi phách lạc , để người thí pháp tùy ý sai khiến ....

Trong giới giang hồ̉ thuật sỉ , có rất nhiều môn phái và các kỷ thuật , phương thuật khác nhau xử dụng dược vật để khống chế và điều khiển hàng phục đối phương , được gọi chung là Dược Công Môn .
.........................trang 92

Toa thuốc hóa giải để cấp cứu những người bị hít phải Mê Hồn Hương hay ăn uống nhằm Mê Tâm Tán ....................trang 94.

Lời cuối ...........................trang 99


Link để sở hửu bí kiếp trên :

http://www.huyenbihoc.com/bikiepthauhondoat.htm

MỤC LỤC ĐỒ HÌNH

Nội cảnh Đồ .................trang 13

Bùa Thâu Hồn.......................trang 14

Đàn tràng Ngủ Quỷ Vận Tài .................................trang 15

Ý nghĩa của các nét bùa trong một lá bùa ........................trang 16

Các dạng khí trường trong không gian 3 chiều cuả các nét vẻ trong một lá buà .........trang 17

Bí mật của các nét bùa có hình số 8 và chữ S trong nmột lá bùa ..................trang 18

Bùa ngũ quỷ vận tài ....................trang 19

Bùa phái Mao Sơn võ Thần ....................trang 20

Xuất Thần .................................trang 21

Sơ Đồ Nhân Thân Tiểu Thiên Địa ......................trang 22

Sơ đồ niệm lực giao cảm nội ngoại càn khôn .......................trang 23

Tỉnh Tọa............................trang 23

Ấn Đạo Gia ........................................trang 24

Sự liên quan của bàn tay và kinh mạch huyệt đạo ...................trang 25

Sự tương quan giữa kinh mạch huyệt đạo và nội tạng ncủa chân tay ................trang 26

Hình của một người bị Ego bản ngả kiểm soát .........................trang 27

Thể Phách.......................trang 28

Các huyệt trên Nhâm Mạch ..............................trang 29

Các huyệt trên Đốc Mạch ...........................trang 30

Vị trí lưởi nối vòng Nhâm Đốc Mạch ........................trang 30

Đường vận hành của chân khí trong Tiểu Châu Thiên ...................trang 31

Sơ đồ Ngoại Châu Thiên...........................trang 32

Sơ đồ tứ ấn huyệt trong lúc bắt Kiếm Ấn tạo Linh Thủy .........trang 34
Bùa bí tự 1......................trang 35
Bùa bí tự 2......................trang 36
Bùa bí tự 3......................trang 38
Bùa bí tự 4......................trang 39

Chánh điểm của tay mặt .................trang 41
Chánh điểm của tay trái .........................trang 42

Chánh điểm của lúc chấp hai tay .........................trang 43

6 sơ đồ Huyệt Bách Hội .............................trang 44

3 sơ đồ huyệt Bối Tỉnh ...................trang 46

Huyệt Hợp Cốc ..................................trang 47

Ấn Đấu Quyết .............................trang 49

Kiếm Ấn .........................trang 50

Bùa luyện Tiên Thiên Trường Lực ...................................trang 51

Ấn Đạo Chỉ ...................................trang 52

Tiêu tai giáng phúc chỉ ............................trang 54

Sơ đồ Thiên Cương Thất Tinh Bộ ....................trang 56

Đàn Đầu Liên Hoa chỉ .......................trang 57

Đẩu Quyết ..............................trang 59

Kiếm Quyết ..........................trang 60

Sơ đồ Thiên Cương Bát Quái Bộ .........................trang 61

Tám Ấn Quyết xử dụng trong thuật thôi miên......................trang 66 – 74

Bí huyệt điểm Đình .....................trang 80 - 83

Phương pháp song luyện ....................trang 84

Huyệt Lao Cung .............................trang 84,85

Đường vận chân khí ra huyệt lao cung ......................trang 86

Châu Thiên Song Vận ............................trang 87 – 89

Mạch Nhâm- Đốc ............................trang 90,91
Các huyệt đạo trên vòng Tiểu Châu Thiên ........................trang 91

Ngủ độc đồ ..............................trang 94

5 hình Nhân Sâm dược vị ...............................trang 95
2 hình Cam Thảo dược vị ...............................trang 95
2 hình Trần Bì dược vị ...............................trang 96
4 hình Bán Hạ dược vị ...............................trang 96
3 hình Bạch Vi dược vị ...............................trang 97
4 hình Xương Bồ dược vị ...............................trang 98
4 hình Phục Linh dược vị ...............................trang 98

Bát Tiên .....................trang 99

Bí Tự Phù Thủy 1..............................trang 101
Bí Tự Phù Thủy 2..............................trang 102
Bí Tự Phù Thủy 3..............................trang 103
Bí Tự Phù Thủy 4..............................trang 104

Bùa dùng tu luyện Tiên Thiên Trường lực ..................trang 105, 106

Bùa chú Thôi Miên 1 .........................trang 107

Bùa chú Thôi Miên 2 .........................trang 108

Các vị trí trên bàn tay bắt ấn khi sên bùa vào nước Linh Thủy ..............109

Lôi điểm bí huyệt ...............................110

Đình điểm bí huyệt ...........................111
Tiên thiên Thất Tinh Bộ .................................trang 112

Thiên Cương Bát Quái Bộ ......................trang 113

Kiếm quyết ..........................trang 114,115

Đấu Quyết , Vương Thiên Quân Chỉ .....................trang 116

Kim Cang Thiết Bút Chỉ ........................trang 117,118

Tiên Thiên Năng Lực Chánh Điểm ................trang 119,120

Link để sở hửu bí kiếp trên :

http://www.huyenbihoc.com/bikiepthauhondoat.htm

DƯỢC CÔNG MÔN.

Dược Công là một kỳ thuật mà người ta thường thấy xuất hiện trong tiểu thuyết vỏ hiệp ; những tuyệt học xuất thần nhập hóa nầy đả làm cho nhiều người hồn mê phách tán . Có rất nhiều người muốn tìm học môn Dược Pháp Môn nầy , nhưng người học thì nhiều , nhưng kẻ thành công thì ít ; do đó có người cho rằng môn Dược Pháp Môn nầy thực chỉ là một sự lừa gạt và nó không có tồn tại .
Dược Thuật , thật ra đả được bí mật lưu truyền từ xưa đến nay trong giới giang hồ , nó là một trong những tuyệt chiêu bí mật không được tiết lộ ra ngoài của các môn phái giang hồ vỏ lâm .........................................
.....................................................................................................
.......................................................................................
..............................................................................
Các môn phái Dược Công môn gồm có : Tứ Xuyên Đường Môn Dược Thuật , Trung Nguyên Ngũ Độc Môn Dược Thuật , Tây Bộ Thiên Sơn Phái Dược Thuật , Đạo Giáo và Phật môn Dược Thuật cùng một số toa thuốc được gia truyền trong dân gian 。

Dược Công Trung Hoa đả được lưu truyền từ thời xa xưa , có lịch sử lâu đời cùng thời với Đông y ; Dược Công có giá trị phòng thân , tự vệ không thua gì với binh khí hiện nay , như súng ống , chất nổ v..v...

Trong thời cổ đại , khi khoa học chưa được phát triển như ngày nay , pháp luật không nghiêm minh , lại ngăn cấm dân chúng không được tập vỏ nghệ ; thổ phỉ cường đạo mọc lên rất nhiều , đại đa số con người thời đó đều thô lổ cọc cằn , thường thích đánh nhau và giết chóc lẩn nhau ; do đó , Dược Công càng ngày càng được cải thiện cho được hoàn hảo hơn và nó cũng đả trải qua sự khảo nghiệm lâu dài trong chiến đấu , nên ngày nay , nó đả trở nên một phương pháp thực dụng và hiệu nghiệm trong chiến đấu và tự vệ ....Nhờ vào những đặc điểm đơn giản , thao tác dể dàng , tiện lợi trong việc che giấu , ngụy trang , nên Dược Công chiếm được ưu thế hơn các loại vũ khí khác .................................
...................................................................................................................
.......................................................................................................................
...................................................................................................................
...............................................................................................................Link để sở hửu bí kiếp trên :

http://www.huyenbihoc.com/bikiepthauhondoat.htm