HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                          THIÊN NHẢN VÀ ÂM DƯƠNG NHẢN

                                            

                                             天眼与阴阳眼

                                                  

                      Trong kinh Phật gọi Thiên Nhản 「天眼」là Thiên Nhản Trí Thí Thông 「天眼智施通」,, có nghĩa là năng lực của Thiên Nhản , là sự biểu hiện của trí huệ , có được năng lực thần thông vạn năng . Tuy nhiên , trong mắt của người tu trì Thiên Nhản là do bẩm sinh mà có , chớ không phải có được nhờ sự tu hành .

                        Thiên Nhản Thông chỉ có những vị Thần Tiên trong chuyện thần thoại mới có được ; thật ra khả năng có Thiên Nhản chỉ là một hư cấu trong trí tưởng tượng của con người mà thôi , bởi vì xưa nay không có một người nào có được thiên nhản và thấy được thiên nhản là như thế nào ?

                       Âm Dương Nhản , tức cặp mắt âm dương thì có nhiều người bẩm sanh đả có được hoặc người ta đả thấy được và nghe được nhiều người đả có được âm dương nhản . Những người có được âm dương nhản , có thể thấy đước sảnh vô hình của linh giới như quỷ thần , hoặc họ có thể tiên liệu sự việc có thể sẻ xảy ra trong tương lai , họ còn có thể xem trong mình người khác đả có bệnh gì xảy ra .

                   Nhưng sự thủ đắc cặp mắt âm dương được hình thành , thông thường nhờ thông qua sự tìm thầy học đạo , tập luyện thần thông ,hoặc có người sau một thời gian tập luyện khí công và không biết làm sao mà tự nhiên đả làm khơi hoạt được cặp mắt âm dương nhản nầy . Có người sau một cơn trọng bệnh , hoặc bị thương tích nào đó , thì liền có được cặp mắt âm dương , có người thì đả có từ nhỏ , có người thì tự nhiên trong một lúc bần thần xáo trộn nào đó , tự nhiên có được cặp mắt âm dương .

                 Những người khi thủ đắc được âm dương nhản , mặc dù là có thị lực hơn người thường , nhưng bản thân họ cũng không thể giải thích được hiện tượng nầy ?

              

                                                             

  Do đó , hiện nay có rất nhiều người khai mở  được âm dương nhản , có thể xem thấy được những linh thể vô hình ....nên đả tự xưng là có được thiên nhản thông và mở lớp thu nhập học viên để giảng dạy cách khai mở thiên nhản nầy .

                 Theo sự nhìn nhận của đại đa số , thì thật ra không thể phân biệt được sự khác nhau giửa thiên nhản và âm dương nhản là như thế nào ?

               Bởi vì , những người đả có được âm dương nhản , tự thân cũng không biết là thiên nhản hay là âm dương nhản , nên đả có người tự nhận rằng mình có thiên nhản và âm dương nhản và thiên nhản là giống nhau .

               Trên thực tế , thiên nhản và âm dương nhản có nhiều chổ khác nhau :

Tùy theo năng lực khác nhau , tổng quát có năm loại mắt là : Thứ nhất là mắt thường nhục nhản nhìn thấy được các vật hữu hình ; âm dương nhản là mắt thứ hai ; thiên nhản là mắt thứ ba , pháp nhản là mắt thứ tư ; Phật nhản là mắt thứ năm . Trừ những người bị mù , còn cặp mắt thịt thì mọi người sanh ra đả có ; còn lại các loại mắt khác thì cần phải thông qua sự tu trì bí pháp đặc biệt thì mới có thể sở đắc được ; Từ xưa đến nay , chỉ có Đức Quán Thế Âm Bồ tác , Phật Thích Ca Như Lai và Đức Chúa Jesus .....mới có được những loại mắt nầy .

                Ở đây chúng ta chỉ nói đến sự khác biệt giữa âm dương nhản và thiên nhản mà thôi .

        1.- Âm Dương Nhản : Là do sự tu trì bí pháp linh giới mà thụ đắc , có người do sự tu hành trong tôn giáo mà có được , có người do thần linh nhập thể mà có được , có người do một phút boàng hoàng hốt hoảng nào đó cũng có được mắt âm dương .

          Có một số người khi có được âm dương nhản thì rất mừng vui , vì có thể nhìn thấy được linh khí , linh thể hoặc thấy được những việc có thể xảy ra trong tương lai hoặc xem bệnh v..v...nhưng có một số người khi có được cặp mắt âm dương , nhưng trí huệ và kiến thức về cỏi linh giới hay tâm linh không có nhiều , nên cảm thấy sự có được cặp mắt âm dương mang đến sự phiền phức và khổ nảo cho họ , nhiều khi những cái họ muốn nhìn thấy thì không thể nhìn thấy , còn những cái họ không muốn nhìn thấy thì lại bổng nhiên hiện ra trước mắt , có khi họ nhìn thấy những hình ảnh kinh dị của linh khí hoặc linh thể làm họ hoảng hốt và những hiện tượng nầy xảy ra tùy thời gian và nơi chốn khác nhau , không nhất định , nên cặp mắt âm dương nầy đả làm xáo trộn cuộc sống hằng ngày của họ ; nên những người nầy cần phải biết rằng , dù thấy hay không thấy , kinh dị ghê sợ hay đẹp đẻ thì cũng đừng chú ý đến chúng , vì chúng dù sao cũng là hình ảnh mà thôi , nếu ta không chú ý đến chúng nó và không sợ nó thì ta không bị nó ảnh hưởng , chúng ta chỉ bị hại nếu chúng ta tin nó là thật , rồi sinh ra tâm loạn động , rồi từ đó sanh ra tâm trí bất thường thì dể đi đến điên loạn , còn nếu chúng ta thấy sự vật quái dị , nhưng tâm ta xem là bình thường , ta làm việc của ta , nó làm việc của nó , đường ai nấy đi , thì mọi việc sẻ an toàn tự nhiên , nếu có ta chỉ thu nhận những hình ảnh hay thông tin nào có chất lượng xây dựng và hiền lành giúp thân tâm ta và mọi người được an lạc , thịnh vượng , khõe mạnh và hạnh phúc thì ta có thể tham khảo mà thực hành và tin theo mà thôi ....

        Do đó , ngoại trừ  những người mở được cặp mắt âm dương nhờ sự chỉ dẩn của minh sư , qua sự chuyên tu để mở âm dương nhản , thì họ có thể xử dụng một cách tùy ý thích ; còn đại đa số những trường hợp khác , do sự bột phát tự nhiên hay do thương tật , tai nạn , bệnh tật  mà làm khai phát cặp mắt âm dương , thì họ không biết cách xử dụng khả năng nầy một cách tùy ý thích và thường không có sự chuẩn bị tâm lý cho việc xử dụng khả nầy nầy , nên thường bị hoảng sợ khi thấy được những cảnh của cỏi linh giới .Nên có một số người cảm thấy không thích khi họ bổng nhiên có được khả năng nầy , nhưng không biết làm sao cho nó mất đi , để có được cuộc sống an lạc khi xưa .

Chỉ còn một cách là học hỏi và tìm hiểu thêm những kiến  thức về âm dương nhản thiên nhản hay những kiến thức về tâm linh , nay đả có rất nhiều ở sách vở và trên các mạng lưới internet tâm linh , mổi ngày đều cập nhật hóa và phong phú hơn ; còn cách  thức hai là dù có nhìn thấy hay không thấy , những hình ảnh hay cảnh vật  kinh dị ,  ghê sợ hay đẹp đẻ thì ta cũng đừng chú ý đến chúng , vì chúng dù sao cũng là hình ảnh hay chỉ là ảo ảnh mà thôi , nếu ta không chú ý đến chúng nó và không sợ nó thì ta không bị nó ảnh hưởng , THẤY QUÁI DỊ MÀ KHÔNG CHO LÀ QUÁI DỊ , THÌ SỰ QUÁI DỊ ĐÓ SẺ TỰ TAN BIẾN  ( , ) ; chúng ta chỉ bị hại nếu chúng ta tin nó là thật , rồi sinh ra tâm loạn động , rồi từ đó sanh ra tâm trí bất thường thì dể đi đến xáo trộn sinh hoạt thường ngày  , còn nếu chúng ta thấy sự vật quái dị , nhưng tâm ta xem là bình thường , ta làm việc của ta , nó làm việc của nó , đường ai nấy đi , thì mọi việc sẻ an toàn tự nhiên , nếu có ta chỉ thu nhận , chọn lọc những hình ảnh hay thông tin nào có chất lượng xây dựng và hiền lành giúp thân tâm ta và mọi người được an lạc , thịnh vượng , khõe mạnh và hạnh phúc thì ta có thể tham khảo mà thực hành và tin theo mà thôi ....còn những thông tin và hình ảnh tàn hại và không xây dựng hay khơi dậy lòng tham lam dục vọng của ta một cách thái quá , mà  không phù hợp đạo đức luân thường của con người , thì không nên tin và làm theo ; nếu không thì sẻ bị quả báo nhản tiền cho thân tâm ngay trong kiếp nầy .....nên cần cẩn thận mà sớm tránh xa nó ....để thân tâm luôn được an lạc và hưởng được những quả lành của sự thủ đắc khả năng của cặp mắt âm dương nầy .

 

                                   Do ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU

                                                      Biên soạn

                                         http://www.huyenbihoc.com

 

                           (  Mọi sự copy hay trích dịch xin ghi rỏ xuất sứ )