HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

               

                    THI GIẢI 

                                                                   
 

                                              CỦA ĐẠO GIA TRONG THUẬT TU TIÊN 

                        HAY LÀ SỰ CHUYỂN HÓA KỲ BÍ CỦA NĂNG LỰC SINH MẠNG CON NGƯỜI . 
                
                                   

           Con người sau khi tách mình ra khỏi thế giới động vật , họ càng tích cực trong việc khám phá ra những việc kỳ bí của đại tự nhiên ; nhất là trong trăm năm nay , sự nghiên cứu của khoa học tự nhiên đả có những thành tựu vượt bực , điều nầy đả nói lên sự tài trí và thông minh của con người . Do đó , loài người đả nắm quyền thống trị trên quả địa cầu , đồng thời tự cho mình là Vạn Vật Chi Linh . Nhưng con người đả thất bại trong việc khám phá tự thân , họ đả đi vào mê lộ .
                      Bởi vì con người không trả lời được : Tại sao , với một cơ thể khõe mạnh ,vui tươi của mình như thế , mà lại dần dần đi vào tử vong ; sau khi cơ thể chết đi , thì ý thức của con người hoàn toàn tiêu mất hay còn tồn tại ; nếu ý thức có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định , nếu ý thức của con người sau khi chết được tồn tại , thì có loại năng lượng nào có thể cung cấp cho sự tồn tại nầy ; hay ý thức có thể chuyển hóa ra một dạng năng lượng khác .
Vấn nạn nầy của con người đến nay vẩn chưa được giải đáp một cách thỏa đáng .

                       Thực sự , từ lâu tổ tiên của loài người đả từng quan tâm đến vấn đề sống chết , tổ tiên chúng ta một mặt quan sát tiến trình hoạt động trải qua của một sinh mạng ; mặt khác tổ tiên của chúng ta cũng đả ghi chép lại những hiện tượng dị thường của những hoạt động sanh mạng đặc biệt nầy ; Trong những ghi chép đó , có hiện tượng THI GIẢI của Đạo Gia Trung Hoa trong thuật tu Tiên là đáng được chúng ta lưu tâm nhất .

                   THI GIẢI theo cách nói của Đạo Gia , là hành giả tu luyện đến một giai đoạn nhất định nào đó , hành giả có thể tự ý chuyển hóa năng lượng bản thân để linh hồn có thể siêu thoát trở thành một dạng siêu nhân nào đó , mà Đạo Gia gọi là Tiên vậy .
THI GIẢI là sự giải thể của hình hài , trong Đạo Gia có phương pháp KIM THIỀN THOÁT XÁC như sau : Con người có hai thể , một là Chân Thân , hai là Giả Thân ; Giả Thân giống như một bọc gói đồ vật , nếu con người không thoát ra khỏi cái thân giả nầy , đến lúc tuổi già chồng chât́ , khi chết đi , thì linh hồn cũng bị tiêu tan theo .

                     Để thoát khỏi hiểm nguy đó , Đạo Gia càng tích cực tu luyện để hình thành một chân thân , để từ đó theo phương thức Kim Thiền Thoát xác , cởi bỏ lới áo giả thân để được trường sinh bất tử với ý thức củ được bảo toàn .

                   THI GIẢI có những hiện tượng dị thường như có người sau khi chôn một thời gian ngắn , khi đào lên thì thể xác đả biến mất ; có người trước khi chết cơ thể hóa thành một đạo kim quang mà bay thẳng lên trời .

                  Sự tu luyện THI GIẢI của Đạo Gia có thể nhờ tu tập khí công lâu năm mà đạt được thành tựu viên mản vậy .

                  Như chúng ta đã biết , ánh sáng bản chất là một dạng truyền dẩn của điện trường ; khi chúng ta nung nóng một vật nào đó với mộg nhiệt độ cao , vật đó đều phát ra ánh sáng , vì những nguyên tử và điện tử trong đó được nhiệt độ làm gia tốc vận động , và làm điện trường thay đổi , từ lượng biến ra chất mà hiện ra với hình thức phát quang ; Cơ thể của con người , đa số tế bào cũng do nhiều nguyên tố và phi nguyên tử vật chất kết thành , thông qua trường kỳ tu luyện , hành giả đả tích lủy được một mức độ năng lượng nào đó , đủ sức từ lượng biến thành chất , mà có thể phát quang ra được .Còn hiện tượng THI GIẢI có người phát ánh sáng và có những hiện tượng phát ra tiếng nổ lớn ; ta có thể dùng điện sinh vật để lý giải như sự nổ của sấm sét trong thiên nhiên vậy ; trong lúc THI GIẢI phát quang các hạt điện tử va chạm với nhau mà tạo ra tiếng nổ , nhiều khi nó còn nổ tung cả quan tài nát tan nữa .

 

                   

Tài liệu bên trên chỉ có tính cách nghiên cứu và tham khảo , mọi sự tu tập cần có sự hướng dẩn và chăm sóc của Minh Sư . Tất cả những bất trắc , thiệt hại xảy ra cho thân tâm cá nhân người tập hoàn toàn tự nhận mọi hậu quả do tự mình gây ra .

                                      

                        ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU

                                      Biên soạn  

                           http://www.huyenbihoc.com

                             (  Bài trên được trích lại từ

       SỐNG CHẾT SỰ ĐẠI của ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU ở 

        http://www.vietnetcenter.com/diendan/viewtopic.php?t=257)