HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                                 THUẬT THẤY MA QUỶ

 

                                                               见鬼术

 

1.- Phương pháp nhiếp Quỷ  摄鬼法 :

                       Đầu tiên ngồi xếp bằng nhắm mắt tỉnh tọa , quên hết mọi việc bên ngoài ; để dần dần đi vào mặc tưởng , dùng phương pháp hô hấp toàn thân , đưa tâm lực đi vào đơn điền  , để đưa chân khí  từ đan điền lên hai bàn tay đang bắt ấn Huyền Thiên Thượng Đế  ,

                                         

                                                               

                                               

 tức hai tay trước bắt ấn như sau : đầu tiên ngón đeo nhẩn co lại vào lòng bàn tay , kế đến  ngón út bắt quàng qua lưng của ngón đeo nhẩn , ngón giửa co lại vào lòng bàn tay , ngón cái đè trên đầu ngón giửa lại , còn ngón trỏ duổi thẳng ra ; xong hai tay chắp lại lòng bàn tay hướng vào mình và hai đầu ngón trỏ bên trong của hai tay chạm ngửa nhẹ vào nhau , gọi là là Lư Sơn Lưu Ly Ấn ;

                                                           

                                                                      

                                            

                                               

tiếp đến dùng tâm lực vận khí từ đan điền lên tỏa ra đầy lồng ngực , và từ đó để ý tại tâm nhản , như vậy không lâu sẻ trông thấy ma quỷ sẻ hiện hình , nhưng nếu ta mở mắt ra thì ma quỷ liền biến mất ngay .

 

                                                                     

 

2.- Phương pháp ban đêm trông thấy ma夜能见鬼法 : 

                  Cách thứ nhất thấy ma  tạm thời  : Lấy hai mắt của con chim quạ đen , đem đi ngâm nước vài ngày , xong dùng nước nầy thoa lên trên mí mắt trái ba ngày , tối ngày thứ tư sẻ thấy quỷ hiện hình , tục gọi là mở quỷ nhản hay âm dương nhản .Cách thứ hai vỉnh viển thấy ma quỷ : Lấy hai tròng con mắt tươi của con chim quạ đen , đem nhúng xuống   nước sôi vài lần và nuốt trọng xuống trong bụng , thì suốt đời bạn sẻ trông thấy ma quỷ , mà không có cách giải cứu được ,  nếu có hối hận củng đả muộn , nên tính kỷ mới thực hành .

 

3.- Phương pháp mở mắt thấy quỷ 净眼见鬼法 :

           Lấy nước sương trong ngày tiết thanh minh hay tiết đoan ngọ 清明节或端午节đổ vào một chậu sành  , bỏ hai lá cây liểu xanh tươi 柳叶两片 vào trong đó , ngâm trong nước sương nầy trong ba ngày , sau đó lấy nước nầy thoa vào mắt hay lấy lá nầy dán trên mí mắt sẻ thắy quỷ ngay .

 

4.- Phép đợi quỷ 待鬼法 :

          Sáng sớm khoảng một giờ đến ba giờ sáng , đi đến dưới một chân cầu vắng vẻ , xong đốt ba cây nhan trước mặt , kế đến đem một bó rơm nhỏ đội  lên đầu và quỳ ở dưới chân cầu , gần nơi có nước dòng nước chảy qua , đừng nên động đậy , như thế một lúc sau sẻ thấy ma quỷ đến , sẻ tưởng bạn là thần thổ địa và đến lạy bạn , thì bạn đừng sợ và đừng lên tiếng , cũng đừng động đậy hoặc bỏ chạy , sẻ nguy hiểm cho bạn ,  cách nầy rất nguy hiểm .

 

5.- Cách thấy quỷ trong tiết trung nguyên  中元见鬼法:

                   Mổi năm đến tiết  trung nguyên , thì chùa chiền hay đạo quán đều tổ chức lể siêu độ rất lớn , do đó nếu bạn ngưng khí hội thần nhìn các đồ cúng hay đứng dưới vạt áo của các thầy mà nhìn ra thì sau khi các thầy đọc kinh tụng chú xong thì bạn sẻ thấy cô hồn các đảng sẻ đến tranh lấy đồ cúng , khi nhìn bạn cần thành tâm thì mới linh .

 

                     Mối năm vào tháng bảy âm lịch là tháng của ma quỷ thì ma quỷ ra nhiều , dể thấy chúng nó , còn những tháng khác thì ít hơn . Nếu bạn sợ ma , không muốn thấy ma thì chỉ đọc chơi thôi .

 

 

                                            Do ÁNH SÁNG – T2 – ÚC CHÂU

                                                                Biên Soạn

                                                    http://www.huyenbihoc.com

 

                              ( Mọi trích dịch hay copy bài viết trên cần ghi rỏ xuất xứ )