HUYEN BI HOC DONG TAY

TRUNG TAM TRI TUE VA TAI LIEU

                                                       CHIC BAN XOAY

                                 

                                         QUA KHI TRNG CUA NHN TH

 

               u tin ta em lt ngc mt cai ban tron , chng bn chn ln tri ; ri ln gia ban mt cai bat y nc ; xong cho bn ngi ng canh bn chn ban , va mi ngon tro ban tay phai cua mi ngi t ln mi chn ban trc mt cua minh , ri tt ca moi ngi toan thn tha long nhp inh va nim chu cho ban chuyn ng , khoang mi phut sau ti ban se t chuyn ng theo chiu kim ng h va cang quay cang nhanh , lam cho bn ngi cung phai chay theo ban ; trong qua trinh ban t quay , nu ca bn ngi sau khi ra hiu tt ca u dung ngon tro cua tay trai tip xuc vi chn ban , thi ban se chuyn ng theo ngc chiu kim ng h . y chng minh s phong phat ngoai khi cua con ngi , tao thanh trng sinh hoc ma lam chic ban t xoay vy .

 

                                         Do ANH SANG T2 UC CHU

                                                                Bin Soan

                                                    http://www.huyenbihoc.com

 

                              ( Moi trich dich hay copy bai vit trn cn ghi ro xut x )